B1 Phrasal Verbs C - Czasowniki Frazowe na literę C

 1. uspokoić się
  calm down [ˈkɑm ˈdæʊn]
 2. opiekować się
  care for [ˈker fər]
 3. lubić
  care for [ˈker fər]
 4. dać się ponieść emocjom
  get carried away [ˈget ˈkæriːd əˈweɪ]
 5. kontynuować
  carry on [ˈkæriː ˈɔn]
 6. spieniężyć
  cash in [ˈkæʃ ˈɪn]
 7. dokonać wypłaty
  cash out [ˈkæʃ ˈæʊt]
 8. odprawić się
  check in [ˈtʃek ˈɪn]
 9. odrzucać
  cast aside [ˈkæst əˈsaɪd]
 10. zdradzać
  cheat on [ˈtʃiːt ˈɔn]
 11. wyłudzić pieniądze
  cheat out of [ˈtʃiːt ˈæʊt əv]
 12. zameldować się
  check in [ˈtʃek ˈɪn]
 13. zameldować się
  check into [ˈtʃek ˈɪntuː]
 14. odfajkować
  check off [ˈtʃek ˈɔf]
 15. odhaczyć
  check off [ˈtʃek ˈɔf]
 16. wypróbować
  check out [ˈtʃek ˈæʊt]
 17. sprawdzić
  check out [ˈtʃek ˈæʊt]
 18. wymeldować się
  check out [ˈtʃek ˈæʊt]
 19. wymeldować się
  check out of [ˈtʃek ˈæʊt əv]
 20. badać
  check up on [ˈtʃek ˈəp ˈɔn]
 21. rozchmurzyć się
  cheer up [ˈtʃɪr ˈəp]
 22. skonsultować się z
  check with [ˈtʃek ˈwɪð]
 23. wyluzować
  chill out [ˈtʃɪl ˈæʊt]
 24. wyczyścić
  clean out [ˈkliːn ˈæʊt]
 25. posprzątać
  clean up [ˈkliːn ˈəp]
 26. uprzątnąć
  clear away [ˈklɪr əˈweɪ]
 27. zmyć się
  clear off [ˈklɪr ˈɔf]
 28. kliknąć w reklamę
  click through [ˈklɪk ˈθruː]
 29. zakończyć działalność
  close down [ˈkloʊz ˈdæʊn]
 30. otoczyć
  close in [ˈkloʊz ˈɪn]
 31. nadchodzić
  close in [ˈkloʊz ˈɪn]
 32. zbliżać się do
  close in on [ˈkloʊz ˈɪn ˈɔn]
 33. zamknąć
  close off [ˈkloʊz ˈɔf]
 34. zbliżać się do
  close on [ˈkloʊz ˈɔn]
 35. zamknąć
  close out [ˈkloʊz ˈæʊt]
 36. zakończyć
  close out [ˈkloʊz ˈæʊt]
 37. pominąć kogoś
  close someone out [ˈkloʊz someone ˈæʊt]
 38. ścieśniać
  close up [ˈkloʊz ˈəp]
 39. zamknąć całkowicie
  close up [ˈkloʊz ˈəp]
 40. zachmurzyć się
  cloud over [ˈklæʊd ˈoʊvər]
 41. wygłupiać się
  clown about [ˈklæʊn əˈbæʊt]
 42. zarumienić się
  colour up [ˈkələr ˈəp]
 43. zdarzyć się
  come about [ˈkəm əˈbæʊt]
 44. obrócić się
  come about [ˈkəm əˈbæʊt]
 45. natknąć się na
  come across [ˈkəm əˈkrɔs]
 46. towarzyszyć
  come along [ˈkəm əˈlɔŋ]
 47. pójść z
  come along with [ˈkəm əˈlɔŋ ˈwɪð]
 48. rozpaść się na kawałki
  come apart [ˈkəm əˈpɑrt]
 49. rozlecieć się
  come apart [ˈkəm əˈpɑrt]
 50. ocknąć się
  come around [ˈkəm əˈræʊnd]
 51. wracać
  come back [ˈkəm ˈbæk]
 52. przypomnieć się
  come back [ˈkəm ˈbæk]
 53. zapaść na
  come down with [ˈkəm ˈdæʊn ˈwɪð]
 54. rozchorować się na
  come down with [ˈkəm ˈdæʊn ˈwɪð]
 55. przyjeżdżać
  come down [ˈkəm ˈdæʊn]
 56. pochodzić z
  come from [ˈkəm ˈfrəm]
 57. przybyć
  come in [ˈkəm ˈɪn]
 58. wejść w posiadanie
  come into [ˈkəm ˈɪntuː]
 59. odziedziczyć
  come into [ˈkəm ˈɪntuː]
 60. wchodzić do użytku
  come into use [ˈkəm ˈɪntuː ˈjuːs]
 61. odpadać
  come off [ˈkəm ˈɔf]
 62. oderwać się
  come off [ˈkəm ˈɔf]
 63. Daj spokój!
  Come on! [ˈkəm ˈɔn!]
 64. Pośpiesz się!
  Come on! [ˈkəm ˈɔn!]
 65. wyjść na jaw
  come out [ˈkəm ˈæʊt]
 66. wychodzić
  come out [ˈkəm ˈæʊt]
 67. ukazać się
  come out [ˈkəm ˈæʊt]
 68. debiutować
  come out [ˈkəm ˈæʊt]
 69. zostać obsypanym przez
  come out in [ˈkəm ˈæʊt ˈɪn]
 70. wybudzić się
  come round [ˈkəm ræʊnd]
 71. dojść do siebie
  come round [ˈkəm ræʊnd]
 72. przyjść w odwiedziny
  come over [ˈkəm ˈoʊvər]
 73. odzyskać przytomność
  come to [ˈkəm tə]
 74. przejść do
  come to [ˈkəm tə]
 75. wypadać
  come up [ˈkəm ˈəp]
 76. napotkać trudności
  come up against [ˈkəm ˈəp əˈgenst]
 77. natknąć się przypadkowo na
  come upon [ˈkəm əˈpɔn]
 78. ostudzić
  cool down [ˈkuːl ˈdæʊn]
 79. ochłonąć
  cool down [ˈkuːl ˈdæʊn]
 80. ochłonąć
  cool off [ˈkuːl ˈɔf]
 81. podliczyć
  cost up [ˈkɔst ˈəp]
 82. odkrztusić
  cough up [ˈkɔf ˈəp]
 83. potrzebować
  could do with [kəd ˈduː ˈwɪð]
 84. działać na niekorzyść
  count against [ˈkæʊnt əˈgenst]
 85. odliczać
  count down [ˈkæʊnt ˈdæʊn]
 86. policzyć na głos
  count off [ˈkæʊnt ˈɔf]
 87. liczyć na
  count on [ˈkæʊnt ˈɔn]
 88. polegać na
  count on [ˈkæʊnt ˈɔn]
 89. odliczyć
  count out [ˈkæʊnt ˈæʊt]
 90. nie uwzględniać
  count out [ˈkæʊnt ˈæʊt]
 91. podliczyć
  count up [ˈkæʊnt ˈəp]
 92. wykreślić z listy
  cross off [ˈkrɔs ˈɔf]
 93. przekreślić
  cross out [ˈkrɔs ˈæʊt]
 94. pokreślić
  cross out [ˈkrɔs ˈæʊt]
 95. ograniczyć
  cut down [ˈkət ˈdæʊn]
 96. postrzelić
  cut down [ˈkət ˈdæʊn]
 97. wycinać
  cut out [ˈkət ˈæʊt]
 98. wyciąć
  cut out [ˈkət ˈæʊt]
 99. odciąć
  cut off [ˈkət ˈɔf]
 100. oddzielić
  cut out [ˈkət ˈæʊt]
 101. pociąć na kawałki
  cut up [ˈkət ˈəp]
 102. porozcinać
  cut up [ˈkət ˈəp]
Author
marko4
ID
287789
Card Set
B1 Phrasal Verbs C - Czasowniki Frazowe na literę C
Description
B1 Phrasal Verbs C - Czasowniki Frazowe na literę C
Updated