B1 Sport - Sport

 1. wioślarstwo
  rowing [ˈroʊɪŋ]
 2. zapasy
  wrestling [ˈreslɪŋ]
 3. lekkoatletyka
  athletics [æθˈletɪks]
 4. sumo
  sumo [ˈsuːməʊ]
 5. squash
  squash [skwɒʃ]
 6. bieg przez płotki
  hurdles [ˈhərdəlz]
 7. dwubój
  biathlon [baɪˈæθlən]
 8. pięciobój
  pentathlon [penˈtæθlən]
 9. rzut młotem
  hammer throwing [ˈhæmər ˈθroʊɪŋ]
 10. rzut oszczepem
  javelin throwing [ˈdʒævlən ˈθroʊɪŋ]
 11. curling
  curling [ˈkərlɪŋ]
 12. biegi przełajowe
  cross-country running [ˈkrɔsˈkəntriː ˈrənɪŋ]
 13. snooker
  snooker [ˈsnuːkə(r)]
 14. rzut dyskiem
  discus [ˈdɪs.kəs]
 15. nurkowanie
  diving [ˈdaɪvɪŋ]
 16. skok o tyczce
  pole vault [ˈpoʊl ˈvɔlt]
 17. paralotniarstwo
  paragliding [ˈpærəɡlaɪdɪŋ]
 18. szermierka
  fencing [ˈfensɪŋ]
 19. trójskok
  triple jump [ˈtrɪpəl ˈdʒəmp]
 20. sztafeta
  relay [ˈɹiːleɪ]
 21. podnoszenie ciężarów
  weightlifting [weightlifting]
 22. spław rzeczny
  white-water rafting [white-water ˈræftɪŋ]
 23. skok na bungee
  bungee jumping [bungee ˈdʒəmpɪŋ]
 24. kręglarstwo
  bowling [bəʊlɪŋ]
 25. jazda konna z przeszkodami
  show jumping [ˈʃoʊ ˈdʒəmpɪŋ]
 26. jazda przełajowa na nartach
  cross-country skiing [ˈkrɔsˈkəntriː ˈskiːɪŋ]
 27. saneczkarstwo
  sledging [ˈsledʒɪŋ]
 28. gra w strzałki
  darts [ˈdɑrts]
 29. gra w szachy
  chess [ʧɛs]
 30. biegi długodystansowy
  long-distance running [long-distance ˈrənɪŋ]
 31. snowboard
  snowboarding [snowboarding]
 32. lekkoatleta
  athlete [ˈæθ.liːt]
 33. kolarstwo
  cycling [ˈsaɪkəlɪŋ]
 34. obrońca
  defender [dɪˈfendər]
 35. napastnik
  attacker [attacker]
 36. nurek
  diver [ˈdaɪvər]
 37. skoczek wzwyż
  high jumper [ˈhaɪ ˈdʒəmpər]
 38. skrzydłowy
  winger [ˈwɪŋər]
 39. ciężarowiec
  weightlifter [weightlifter]
 40. sędzia
  referee [ˌɹɛf.əˈɹiː]
 41. kulomiot
  shot putter [ˈʃɑt ˈpʊtər]
 42. kajakarstwo
  canoeing [kəˈnuɪŋ]
 43. kajakarz
  canoeist [canoeist]
 44. dżokej
  jockey [ˈdʒɒki]
 45. celować
  aim [eɪm]
 46. robić skłony
  bend down [ˈbend ˈdæʊn]
 47. robić przysiady
  bend one's knees [ˈbend one's ˈniːz]
 48. dryblować
  dribble [ˈdrɪbəl]
 49. podnosić cieżary
  lift weights [ˈlɪft ˈweɪts]
 50. skakać o tyczce
  vault [vɒlt]
 51. rzucać oszczepem
  throw the javelin [ˈθroʊ ðə ˈdʒævlən]
 52. robić pompki
  do pressups [ˈduː pressups]
 53. robić szpagat
  do the splits [ˈduː ðə ˈsplɪts]
 54. nurkować
  dive [ˈdaɪv]
 55. stanie na głowie
  headstand [headstand]
 56. stanie na rękach
  handstand [handstand]
 57. styl pływacki
  stroke [strəʊk]
 58. pompka
  press-up [ˈpresəp]
 59. przysiad
  knee bend [ˈniː ˈbend]
 60. gol samobojczy
  own goal [ˈoʊn ˈgoʊl]
 61. styl dowolny
  freestyle [ˈfriːˌstaɪl]
 62. styl grzbietowy
  backstroke [backstroke]
 63. styl klasyczny
  breaststroke [ˈbresˌstroʊk]
 64. motylek
  butterfly stroke [butterfly ˈstroʊk]
 65. lewy sierpowy
  left hook [ˈleft ˈhʊk]
 66. serwować
  serve [səːv]
 67. rzut wolny
  free kick [ˈfriː ˈkɪk]
 68. lotniarstwo
  hang gliding [ˈhæŋ ˈglaɪdɪŋ]
 69. zremisować
  draw [dɹɔː]
 70. być usuniętym z boiska
  to be ejected [tə ˈbiː ɪˈdʒektɪd]
 71. zdobywać punkty
  score [skɔː]
 72. zakład
  bet [ˈbɛt]
 73. zakład
  wager [ˈweɪdʒər]
 74. zakładać się
  wager [ˈweɪdʒər]
 75. postawić
  stake [steɪk]
 76. stawka
  stake [steɪk]
 77. dreszcz emocji
  thrill [θɹɪl]
 78. dreszcz emocji
  flutter [ˈflətər]
Author
marko4
ID
287787
Card Set
B1 Sport - Sport
Description
B1 Sport - Sport
Updated