B1 Feeling and Emotions - Uczucia i Emocje

 1. zawistny
  envious [ˈenviːəs]
 2. zawiść
  envy [ˈɛnviː]
 3. żal
  regret [ɹiˈɡɹɛt]
 4. pełen żalu
  regretful [regretful]
 5. wściekłość
  fury [ˈfjʊri]
 6. wrogość
  hostility [hɒˈstɪlᵻti]
 7. rozpacz
  despair [dɪˈspɛər]
 8. zakłopotany
  embarrassed [ɪmˈbær.əst]
 9. zakłopotanie
  embarrassment [ɪmˈbæɹəsmənt]
 10. zniechęcony
  discouraged [dɪsˈkərɪdʒd]
 11. niepokój
  anxiety [æŋzˈaɪəti]
 12. zaniepokojony
  concerned [kənˈsərnd]
 13. wstyd
  shame [ʃeɪm]
 14. zawstydzony
  ashamed [əˈʃeɪmd]
 15. zdumiony
  amazed [əˈmeɪzd]
 16. zdumienie
  amazement [ʌˈmez.mɛnt]
 17. podziw
  admiration [ˌæd.mɚˈeɪ.ʃən]
 18. zdenerwowany
  annoyed [əˈnɔɪd]
 19. wyczerpany
  exhausted [ɪgˈzɔstɪd]
 20. wyczerpanie
  exhaustion [ɪgˈzɔstʃən]
 21. samotny
  lonely [ˈləʊnli]
 22. samotność
  loneliness [ˈloʊnlinəs]
 23. litość
  pity [ˈpɪti]
 24. ulga
  relief [ɹɪˈliːf]
 25. zadowolenie
  satisfaction [sætɪsˈfækʃən]
 26. sentyment
  sentiment [ˈsentəmənt]
 27. rozczarować
  disappoint [ˌdɪsəˈpɔɪnt]
 28. denerwujący
  annoying [əˈnɔɪɪŋ]
 29. zdumiewać
  amaze [əˈmeɪz]
 30. troszczyć się o
  care about [ˈker əˈbæʊt]
 31. zazdrościć
  envy [ˈɛnviː]
 32. złościć
  annoy [əˈnɔɪ]
 33. żałować
  regret [ɹiˈɡɹɛt]
 34. stracić cierpliwość
  lose patience [ˈluːz ˈpeɪʃəns]
 35. obrazić
  insult [ɪnˈsʌlt]
 36. obrażony
  offended [əˈfendɪd]
 37. obrazić
  offend [əˈfɛnd]
 38. wdzięczny
  grateful [ˈgreɪtfəl]
 39. wdzięczność
  gratitude [ɡʁa.ti.tyd]
 40. wznosić okrzyki radości
  cheer [tʃɪə]
 41. zadowolony
  content [ˈkɒn.tɛnt]
 42. robić na kimś wrażenie
  make an impression on [ˈmeɪk ən ɪmˈpreʃən ˈɔn]
 43. żałosny
  pitiful [ˈpɪtɪfəl]
 44. nieszczęśliwy
  miserable [ˈmɪzrəˌbəl]
 45. przygnębiony
  depressed [dəˈprɛst]
 46. przygnębienie
  depression [dɪˈpɹɛʃən]
 47. niechętny
  reluctant [ɹɪˈlʌktənt]
 48. poruszający
  moving [ˈmuːvɪŋ]
 49. mieć czegoś dość
  be fed up with [ˈbiː ˈfed ˈəp ˈwɪð]
 50. niepokój
  concern [kənˈsərn]
 51. zirytowanie
  annoyance [əˈnɔɪəns]
 52. wyczerpany
  worn out [ˈwɔrn ˈæʊt]
 53. pociągać kogoś
  fancy [ˈfæn.si]
 54. odpychać
  repel [ɹɪˈpɛl]
 55. patrzeć z góry
  look down on [ˈlʊk ˈdæʊn ˈɔn]
 56. pokłócić się z
  fall out with [ˈfɔl ˈæʊt ˈwɪð]
 57. wahać się
  hesitate [ˈhezəˌteɪt]
Author
marko4
ID
287769
Card Set
B1 Feeling and Emotions - Uczucia i Emocje
Description
B1 Feeling and Emotions - Uczucia i Emocje
Updated