B1 Crime and Punishment - Zbrodnia i Kara

 1. morderstwo
  murder [ˈmɜːdə]
 2. morderca
  murderer [ˈmərdərər]
 3. zabójca
  killer [ˈkɪlə(ɹ)]
 4. porwanie człowieka
  kidnapping [kɪdnɑpɪŋ]
 5. uprowadzenie samolotu
  aircraft hijacking [ˈerˌkræft ˈhaɪˌdʒækɪŋ]
 6. złodziej
  thief [θiːf]
 7. kradzież
  theft [θɛft]
 8. rabunek
  robbery [ˈrɒbəˌri]
 9. włamanie
  burglary [ˈbərgləriː]
 10. piractwo
  piracy [ˈpaɪrəsiː]
 11. włamywacz
  burglar [ˈbərglər]
 12. porywacz
  kidnapper [kid.na.pe]
 13. przestępca
  offender [offender]
 14. wandal
  vandal [ˈvændəl]
 15. bandyta
  bandit [bɑ̃di]
 16. zbrodnia
  crime [kɹaɪm]
 17. więzienie
  prison [pʁi.zɔ̃]
 18. kraść
  steal [stiːl]
 19. obrabować
  rob [rɒb]
 20. atakować
  attack [əˈtæk]
 21. więzienie
  jail [ˈdʒeɪl]
 22. torturować
  torture [tɔʁ.tyʁ]
 23. włamać się
  break in [ˈbreɪk ˈɪn]
 24. włamać się
  burgle [ˈbərgəl]
 25. uprowadzić pojazd
  hijack [ˈhaɪ.dʒæk]
 26. porwać człowieka
  kidnap [ˈkɪdˌnæp]
 27. grzeszyć
  sin [sɪn]
 28. grzesznik
  sinner [ˈsɪnər]
 29. terrorysta
  terrorist [terrorist]
 30. terroryzm
  terrorism [ˈterərˌɪzəm]
 31. aresztować
  arrest [əˈɹɛst]
 32. wysłać do więzienia
  send to prison [ˈsend tə ˈprɪzən]
Author
marko4
ID
287767
Card Set
B1 Crime and Punishment - Zbrodnia i Kara
Description
B1 Crime and Punishment - Zbrodnia i Kara
Updated