B1 Colours - Kolory

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. bursztynowy
  amber [ˈæm.bə(ɹ)]
 2. ciepły
  warm [wɔːm]
 3. zimny
  cold [kəʊld]
 4. purpurowy
  purple [ˈpɜː(ɹ).pəl]
 5. wyblakły
  faded [ˈfeɪdɪd]
 6. khaki
  khaki [ˈkɑː.ki]
 7. krzykliwy
  lurid [ˈlʊrɪd]
 8. brązowo-czerwony
  maroon [məˈruːn]
 9. fiołkowy
  mauve [mɔv]
 10. oliwkowy
  olive [ˈɒlɪv]
 11. pastelowy
  pastel [ˈpæstəl]
 12. szkarłatny
  scarlet [ˈskɑrlət]
 13. turkusowy
  turquoise [ˈtɜː(ɹ).k(w)ɔɪz]
 14. morelowy
  apricot [ˈæprəˌkɑt]
 15. kasztanowy
  chestnut [ˈtʃɛs.nʌt]
 16. cytrynowy
  lemon [ˈlɛmən]
 17. karmazynowy
  crimson [ˈkrɪmzən]
 18. śnieżnobiały
  snow-white [ˈsnoʊˈwaɪt]
 19. czarny jak smoła
  pitch black [ˈpɪtʃ ˈblæk]
 20. czarno-biały
  black and white [ˈblæk ənd ˈwaɪt]
 21. farbować
  dye [daɪ]
 22. blednąć
  fade [feɪd]
 23. zzielenieć
  turn green [ˈtərn ˈgriːn]
 24. zzielenieć z zazdrości
  turn green with envy [ˈtərn ˈgriːn ˈwɪð ˈenviː]
 25. zabarwić
  colour [ˈkʌlə]
 26. wybielać
  bleach [ˈbliːtʃ]
 27. zaczerwienić się
  redden [ˈredən]
 28. ciemność
  darkness [ˈdɑːk.nəs]
 29. czarny jak kruk
  jet black [ˈdʒet ˈblæk]
 30. jaskrawy
  brilliant ['bɹɪljənt]
 31. jasnoróżowy
  shocking pink [ˈʃɑkɪŋ ˈpɪŋk]
 32. rudy
  ginger [ˈdʒɪndʒə]
 33. granatowy
  navy blue [ˈneɪviː ˈbluː]
 34. zielonkawy
  greenish [ˈgriːnɪʃ]
 35. mysi
  mousy [ˈmæʊsiː]
 36. kasztanowaty
  auburn [ˈɔbərn]
 37. podstawowe kolory
  primary colors [ˈpraɪˌmeriː ˈkələrz]
 38. pastelowe kolory
  pastel colors [pæsˈtel ˈkələrz]
 39. wyraziste kolory
  strong colors [ˈstrɔŋ ˈkələrz]
 40. żywe kolory
  vivid colors [ˈvɪvəd ˈkələrz]
 41. fluorescencyjne kolory
  fluorescent colors [fluorescent ˈkələrz]
 42. odcień
  tinge [ˈtɪndʒ]
 43. zabarwienie
  tint [tɪnt]
 44. monochromatyczny
  monochrome [ˈmɒn.ə.kɹəʊm]
 45. zielonooki
  green-eyed [ˈgriːˌnaɪd]
 46. niebieskawy
  bluey [ˈbluː.i]
 47. czerwonawy
  reddish [ˈredɪʃ]
 48. jasny błękitny
  light blue [ˈlaɪt ˈbluː]
 49. być przygnębionym
  feel blue [ˈfiːl ˈbluː]
 50. film pornograficzny
  blue movie [ˈbluː ˈmuːviː]
 51. sprośny żart
  blue joke [ˈbluː ˈdʒoʊk]
 52. dostać białej gorączki
  see red [ˈsiː ˈred]
 53. czerwony dywan
  red carpet [ˈred ˈkɑrpət]
 54. lewicowe poglądy
  red point of view [ˈred ˈpɔɪnt əv ˈvjuː]
 55. szara strefa
  black economy [ˈblæk ɪˈkɑnəmiː]
 56. czarny rynek
  black market [ˈblæk ˈmɑrkət]
 57. bez nadzieji
  black future [ˈblæk ˈfjuːtʃər]
 58. czarna owca
  black sheep [ˈblæk ˈʃiːp]
 59. posiniaczony
  black and blue [ˈblæk ənd ˈbluː]
 60. podbite oko
  black eye [ˈblæk ˈaɪ]
 61. szare komórki
  gray cells [ˈgreɪ ˈselz]
 62. biały jak śnieg
  white as snow [ˈwaɪt əz ˈsnoʊ]
 63. zblednąć jak kartka papieru
  go white as a sheet [ˈgoʊ ˈwaɪt əz ə ˈʃiːt]
 64. zielona turystyka
  green tourism [ˈgriːn ˈtʊrˌɪzəm]
Author
ID
287764
Card Set
B1 Colours - Kolory
Description
B1 Colours - Kolory
Updated
Show Answers