A2 Journalism and Press - Dziennikarstwo i Prasa

 1. gazeta
  newspaper [ˈnjuːzˌpeɪpə]
 2. dziennikarstwo
  journalism [dʒɜnɛlɪzm]
 3. prasa
  press [pɹɛs]
 4. wywiad
  interview [ˈɪntəvjuː]
 5. krzyżówka
  crossword [ˈkrɔsˌwərd]
 6. wiadomość z ostatniej chwili
  breaking news [ˈbreɪkɪŋ ˈnuːz]
 7. rubryka
  column [ˈkɒləm]
 8. dział
  column [ˈkɒləm]
 9. nagłówek
  headline [ˈhɛd.laɪn]
 10. drobne ogłoszenie
  classified ads [ˈklæsəˌfaɪd ˈædz]
 11. reklama
  advertising [ˈædvərˌtaɪzɪŋ]
 12. dziennik
  daily newspaper [ˈdeɪliː ˈnuːzˌpeɪpər]
 13. redaktor
  editor [ˈɛd.ɪ.tə(ɹ)]
 14. tygodnik
  weekly newspaper [ˈwiːkliː ˈnuːzˌpeɪpər]
 15. wyłączna relacja
  exclusive [ɪkˈsklu.sɪv]
 16. strona główna
  frontpage [frontpage]
 17. magazyn z błyszczącą okładką
  glossy magazine [ˈglɑsiː ˈmægəˌziːn]
 18. czasopismo
  magazine [mæɡəˈziːn]
 19. tabloid
  tabloid [ˈtæˌblɔɪd]
 20. horoskop
  horoscope [ˈhɔrəˌskoʊp]
 21. nakład
  issue [ˈɪs.juː]
 22. wydanie
  issue [ˈɪs.juː]
 23. media
  media [ˈmiːdiə]
 24. mass media
  mass media [ˈmæs ˈmiːdiːə]
 25. informacja
  information [ˌɪnfəˈmeɪʃən]
 26. wiadomość
  message [me.saʒ]
 27. news
  news [n(j)uːz]
 28. agencja prasowa
  news agency [ˈnuːz ˈeɪdʒənsiː]
 29. agencja prasowa
  press agency [ˈpres ˈeɪdʒənsiː]
 30. paparazzi
  paparazzi [pɑpɑˈɹɑtsi]
 31. fotoreporter
  photojournalist [photojournalist]
 32. prenumerata
  subscription [səbˈskrɪpʃən]
 33. subskrypcja
  subscription [səbˈskrɪpʃən]
 34. gazeta niedzielna
  Sunday newspaper [ˈsəndeɪ ˈnuːzˌpeɪpər]
 35. dodatek do gazety
  supplement [ˈsəpləmənt]
 36. dołączyć dodatek
  supplement [ˈsəpləmənt]
 37. redagować
  edit [ˈɛdɪt]
 38. prenumerować
  subscribe [səbˈskraɪb]
Author
marko4
ID
287747
Card Set
A2 Journalism and Press - Dziennikarstwo i Prasa
Description
A2 Journalism and Press - Dziennikarstwo i Prasa
Updated