A2 Irregular Verbs - Czasowniki Nieregularne

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. pluć
  spit [ˈspɪt]
 2. hodować
  breed [briːd]
 3. gryźć
  bite [baɪt]
 4. uderzyć
  hit [hɪt]
 5. szyć
  sew [səʊ]
 6. budować
  build [bɪld]
 7. zamrażać
  freeze [ˈfriːz]
 8. kopać
  dig [dɪɡ]
 9. krwawić
  bleed [ˈbliːd]
 10. prognozować
  forecast [ˈfoɻkɑst]
 11. spadać
  fall [fɔːl]
 12. rysować
  draw [dɹɔː]
 13. rozprzestrzeniać się
  spread [spɹɛd]
 14. wzrosnąć
  rise [raɪz]
 15. powstać
  arise [əˈraɪz]
 16. obudzić się
  awake [əˈweɪk]
 17. przytrafić się
  befall [bɪˈfɔːl]
 18. ujrzeć
  behold [bɪˈhəʊld]
 19. zginać
  bend [bɛnd]
 20. dręczyć
  beset [bɪˈsɛt]
 21. zakładać się
  bet [ˈbɛt]
 22. wiązać
  bind [baɪnd]
 23. rozrywać
  burst [bɝst]
 24. mieszkać
  dwell [dwel]
 25. porzucić
  forsake [foɻˈseɪk]
 26. nosić
  bear [bɛə]
 27. dmuchać
  blow [bləʊ]
 28. klęczeć
  kneel [niːl]
 29. pozbyć się
  rid [ˈrɪd]
 30. szukać
  seek [siːk]
 31. poślizgnąć się
  slide [slaɪd]
 32. rozciąć
  slit [ˈslɪt]
 33. rozlewać się
  spill [spɪl]
 34. wirować
  spin [spɪn]
 35. zepsuć
  spoil [spɔɪl]
 36. kroczyć
  stride [straɪd]
 37. dążyć do
  strive [ˈstɻaɪv]
 38. rozdzierać
  tear [tɛə]
 39. wykręcać
  wring [ɹɪŋ]
 40. skłonić się
  lean [liːn]
 41. kosić
  mow [məʊ]
 42. skradać się
  creep [kriːp]
 43. marzyć
  dream [dɹiːm]
 44. mleć
  grind [ˈɡɻaɪnd]
 45. pochylić się
  bend [bɛnd]
 46. prześladować
  beset [bɪˈsɛt]
 47. klękać
  kneel [niːl]
 48. położyć
  lay [leɪ]
 49. kruszyć
  grind [ˈɡɻaɪnd]
Author
ID
287746
Card Set
A2 Irregular Verbs - Czasowniki Nieregularne
Description
A2 Irregular Verbs - Czasowniki Nieregularne
Updated
Show Answers