A2 Family - Rodzina

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. przodek
  ancestor [ˈæn.sɛs.tɚ]
 2. potomek
  descendant [de.sɑ̃.dɑ̃]
 3. więzy krwi
  blood ties [ˈbləd ˈtaɪz]
 4. teść
  father-in-law [ˈfɑðərənˌlɔ]
 5. teściowa
  mother-in-law [ˈmʌð.ə(ɹ).ɪnˌlɔː]
 6. synowa
  daughter-in-law [ˈdɔtərɪnˌlɔ]
 7. zięć
  son-in-law [ˈsənənˌlɔ]
 8. teściowie
  parents-in-law [parents-in-law]
 9. daleki kuzyn
  distant cousin [ˈdɪstənt ˈkəzən]
 10. szwagier
  brother-in-law [ˈbrʌð.ɚ.ɪnˌlɔː]
 11. bratowa
  sister-in-law [ˈsɪstrənˌlɔ]
 12. syn pierworodny
  firstborn son [ˈfərsˈbɔrn ˈsən]
 13. przybrani rodzice
  foster parents [ˈfɔstər ˈperənts]
 14. wnuk
  grandson [ˈgrænˌsən]
 15. wnuczka
  granddaughter [granddaughter]
 16. wnuczę
  grandchild [grandchild]
 17. prababcia
  great-grandmother [great-grandmother]
 18. pradziadek
  great-grandfather [great-grandfather]
 19. prawnuk
  great-grandson [great-grandson]
 20. przyrodni brat
  half-brother [half-brother]
 21. przyrodnia siostra
  half-sister [half-sister]
 22. rodzic biologiczny
  biological parent [biological ˈperənt]
 23. sierota
  orphan [ˈɔrfən]
 24. ojczym
  stepfather [ˈstepˌfɑðər]
 25. macocha
  stepmother [stepmother]
 26. adoptować
  adopt [ʌˈdɑpt]
 27. przyznać prawa rodzicielskie
  grant custody to [ˈgrænt ˈkəstədiː tə]
 28. wychowywać
  bring up [ˈbrɪŋ ˈəp]
 29. potomek
  offspring [ˈɒfsprɪŋ]
 30. przyrodni brat
  stepbrother [ˈstepˌbrəðər]
 31. przyrodnia siostra
  stepsister [ˈstepˌsɪstər]
 32. przyznać prawa rodzicielskie
  award custody to [əˈwɔrd ˈkəstədiː tə]
 33. wychowywać
  raise [reɪz]
Author
ID
287735
Card Set
A2 Family - Rodzina
Description
A2 Family - Rodzina
Updated
Show Answers