A2 Character Traits - Cechy Charakteru

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. mądry
  wise [waɪz]
 2. głupi
  stupid [ˈst(j)uːpɪd]
 3. smutny
  sad [sæd]
 4. pogodny
  cheerful [ˈtʃɪrfəl]
 5. radosny
  joyful [ˈdʒɔɪfəl]
 6. nieśmiały
  shy [ʃaɪ]
 7. towarzyski
  sociable [ˈsoʊʃəbəl]
 8. uparty
  stubborn [ˈstəbərn]
 9. tolerancyjny
  tolerant [ˈtɑlərənt]
 10. nudny
  boring [ˈbɔːrɪŋ]
 11. leniwy
  lazy [ˈleɪzi]
 12. leniuch
  lazybones [ˈleɪziːˌboʊnz]
 13. egoistyczny
  egoistic [ˌiːgəˈwɪstɪk]
 14. wyluzowany
  relaxed [rɪˈlækst]
 15. spięty
  uptight [ʌpˈtaɪt]
 16. przyjazny
  friendly [ˈfrɛndli]
 17. nieprzyjazny
  unfriendly [unfriendly]
 18. uczciwy
  honest [ˈɒnɪst]
 19. zły
  bad [bæd]
 20. dobry
  kind [kaɪnd]
 21. irytacja
  iritation [iritation]
 22. dobroć
  kindness [ˈkaɪnnəs]
 23. nastrój
  mood [muːd]
 24. naiwny
  naive [naɪˈiv]
 25. niegrzeczny
  naughty [ˈnɔːti]
 26. nerwowy
  nervous [ˈnɜː.vəs]
 27. nerwowość
  nervousness [nervousness]
 28. grzeczny
  polite [pəˈlaɪt]
 29. spokojny
  calm [kɑːm]
 30. spokój
  calmness [calmness]
 31. wada charakteru
  character flaw [ˈkerɪktər ˈflɔ]
 32. poczucie humoru
  sense of humor [ˈsens əv ˈhjuːmər]
 33. humorzasty
  moody [ˈmuːdi]
 34. energetyczny
  energetic [ˌenərˈdʒetɪk]
 35. dobroduszny
  good-natured [good-natured]
 36. nieuprzejmy
  rude [ruːd]
 37. nieuprzejmość
  rudeness [rudeness]
 38. miły
  nice [naɪs]
 39. grzeczność
  politeness [politeness]
 40. samolubny
  selfish [ˈsɛlfɪʃ]
 41. nieśmiałość
  shyness [shyness]
 42. gadatliwy
  talkative [ˈtɔːkətɪv]
 43. szczęśliwy
  happy [ˈhæpi]
 44. nieszczęśliwy
  unhappy [unhappy]
 45. nieuprzejmy
  unkind [unkind]
 46. dobrze wychowany
  well-behaved [well-behaved]
 47. mądrość
  wisdom [ˈwɪzdəm]
 48. buntownik
  rebel [ˈɹɛbəl]
 49. egoista
  egoist [egoist]
 50. charakter
  character [ˈkʰæɹəktɚ]
 51. szalony
  mad [mad]
 52. zwariowany
  crazy [ˈkɹeɪzi]
 53. pomocny
  helpful [helpfəl]
 54. odpowiedzialny
  responsible [ɹɪˈspɑnsəbəl]
 55. rozsądny
  reasonable [ˈriːz.nə.bəl]
 56. odważny
  brave [breɪv]
 57. aktywny
  active [ˈæktɪv]
 58. straszny
  horrible [ˈhɔɹɪbl]
 59. trudny
  difficult [ˈdɪfɪkəlt]
 60. cudowny
  wonderful [ˈwʌn.də(ɹ).fl̩]
Author
ID
287732
Card Set
A2 Character Traits - Cechy Charakteru
Description
A2 Character Traits - Cechy Charakteru
Updated
Show Answers