A1 Irregular Verbs - Czasowniki Nieregularne

 1. dzwonić
  ring [ɹɪŋ]
 2. biegać
  run [ɹʌn]
 3. strzelać
  shoot [ʃuːt]
 4. pływać
  swim [swɪm]
 5. rzucać
  throw [θɹəʊ]
 6. wygrać
  win [wɪn]
 7. szyć
  sew [səʊ]
 8. kupować
  buy [baɪ]
 9. złapać
  catch [kætʃ]
 10. widzieć
  see [siː]
 11. pachnieć
  smell [smɛl]
 12. myśleć
  think [θɪŋk]
 13. znać
  know [nəʊ]
 14. wiedzieć
  know [nəʊ]
 15. pisać
  write [ɹaɪt]
 16. leżeć
  lie [laɪ̯]
 17. kosztować
  cost [kɒst]
 18. wydawać
  spend [spɛnd]
 19. czytać
  read [riːd]
 20. śpiewać
  sing [sɪŋ]
 21. piłować
  saw [sɔː]
 22. być
  be [biː]
 23. zostać
  become [bəˈkʌm]
 24. przynieść
  bring [ˈbɹɪŋ]
 25. móc
  can [kæn]
 26. przyjść
  come [kʌm]
 27. robić
  do [duː]
 28. śnić
  dream [dɹiːm]
 29. jeść
  eat [iːt]
 30. karmić
  feed [ˈfiːd]
 31. zakazać
  forbid [fəbɪd]
 32. zapomnieć
  forget [fəˈɡɛt]
 33. przebaczyć
  forgive [fə(r)ˈɡɪv]
 34. dostać
  get [ɡɛt]
 35. dać
  give [ɡɪv]
 36. iść
  go [ɡəʊ]
 37. powiesić
  hang [hæŋ]
 38. mieć
  have [hæv]
 39. ukryć
  hide [haɪd]
 40. bić
  beat [biːt]
 41. rozpocząć
  begin [bɪˈɡɪn]
 42. łamać
  break [bɹeɪk]
 43. palić
  burn [bɜː(r)n]
 44. trzymać
  hold [həʊld]
 45. zachować
  keep [kiːp]
 46. kłaść
  lay [leɪ]
 47. wychodzić
  leave [liːv]
 48. wypożyczać
  lend [lɛnd]
 49. pozwalać
  let [lɛt]
 50. spotkać
  meet [miːt]
 51. pomylić
  mistake [mɪsˈteɪk]
 52. musieć
  must [mʌst]
 53. płacić
  pay [peɪ]
 54. mówić
  say [seɪ]
 55. wysłać
  send [ˈsɛnd]
 56. pokazywać
  show [ʃəʊ]
 57. zamykać
  shut [ʃʌt]
 58. siedzieć
  sit [sɪt]
 59. spać
  sleep [sliːp]
 60. przeliterować
  spell [spɛl]
 61. stać
  stand [stænd]
 62. przysięgać
  swear [ˈswɛɹ]
 63. brać
  take [teɪk]
 64. powiedzieć
  tell [tɛl]
 65. budzić się
  wake [ˈweɪk]
 66. zranić
  hurt [hɜːt]
 67. prowadzić
  lead [lɛd]
 68. kłamać
  lie [laɪ̯]
 69. zaświecić
  light [laɪt]
 70. stracić
  lose [luːz]
 71. robić
  make [meɪk]
 72. móc
  might [maɪt]
 73. oznaczać
  mean [miːn]
Author
marko4
ID
287717
Card Set
A1 Irregular Verbs - Czasowniki Nieregularne
Description
A1 Irregular Verbs - Czasowniki Nieregularne
Updated