A1 Describing Appearance - Opisywanie Wyglądu

 1. wzrost
  height [haɪt]
 2. waga
  weight [weɪt]
 3. wysoki
  tall [tɔːl]
 4. niski
  short [ʃɔːt]
 5. średniego wzrostu
  medium height [ˈmiːdiːəm ˈhaɪt]
 6. szczupły
  slim [ˈslɪm]
 7. nadwaga
  overweight [ˌəʊvəˈweɪt]
 8. ciemne włosy
  dark hair [ˈdɑrk ˈher]
 9. jasne włosy
  fair hair [ˈfer ˈher]
 10. przystojny
  handsome [ˈhændsʌm]
 11. piękny
  beautiful [ˈbjuːtɪfəl]
 12. jasna skóra
  fair skin [ˈfer ˈskɪn]
 13. ciemna skóra
  dark skin [ˈdɑrk ˈskɪn]
 14. wygląd zewnętrzny
  appearance [əˈpɪəɹəns]
 15. piękna kobieta
  beautiful woman [ˈbjuːtɪfəl ˈwʊmən]
 16. ładny
  good-looking [ˈgʊdˈlʊkɪŋ]
 17. atrakcyjny
  attractive [əˈtɹæktɪv]
 18. nieatrakcyjny
  unattractive [unattractive]
 19. dobrze zbudowany
  well-built [well-built]
 20. zielone oczy
  green eyes [ˈgriːn ˈaɪz]
 21. niebieskie oczy
  blue eyes [ˈbluː ˈaɪz]
 22. fryzura
  hair style [ˈher ˈstaɪl]
 23. krótkie wlosy
  short hair [ˈʃɔrt ˈher]
 24. długie włosy
  long hair [ˈlɔŋ ˈher]
 25. obciąć włosy
  have a haircut [ˈhæv ə haircut]
 26. być podobnym do kogoś
  take after [ˈteɪk ˈæftər]
 27. nosić okulary
  wear glasses [ˈwɪr ˈglæsɪz]
 28. śliczny
  pretty [ˈpɹɪ.ti]
 29. pierwsze wrażenie
  first impression [ˈfərst ɪmˈpreʃən]
 30. uroda
  beauty [ˈbjuːti]
 31. blondynka
  blonde [blɒnd]
 32. brunetka
  brunette [bɹʊnɛt]
 33. otyły
  obese [oʊˈbis]
 34. siwe włosy
  white hair [ˈwaɪt ˈher]
 35. sama skóra i kości
  skin and bones [ˈskɪn ənd ˈboʊnz]
Author
marko4
ID
287711
Card Set
A1 Describing Appearance - Opisywanie Wyglądu
Description
A1 Describing Appearance - Opisywanie Wyglądu
Updated