Wirusologia, W.2

The flashcards below were created by user LagoonLady on FreezingBlue Flashcards.

 1. Wirusy należące do Poxviridae
  • w. ospy prawdziwej
  • w. ospy krowiej
  • w. krowianki
  • w. myksomatozy                       
  • w. mięczaka zakaźnego
 2. genom Poxviridae
  dsDNA
 3. symetria Poxviridae
  złożona
 4. czy Poxviridae mają osłonkę ?
  tak
 5. typ polimerazy Poxviridae
  polimeraza wirionowa DNA-RNA
 6. przykłady Herpesviridae
  a - HSV-1, HSV-2, VZV (HHV-3)

  b - CMV (HHV-5), HHV-6, HHV-7

  g - EBV (HHV-4), HHV-8
 7. czy Herpesviridae mają osłonkę?
  tak
 8. symetria Herpesviridae
  ikozaedralna
 9. genom Herpesviridae
  dsDNA
 10. symetria Adenoviridae
  dsDNA
 11. czy Adenoviridae mają osłonkę?
  nie !
 12. przykłady Polyomaviridae
  • JCV
  • BKV
  • SV 40
 13. czy Polyomaviridae mają osłonkę ?
  nie
 14. symetria Polyomaviridae
  ikozaedralna
 15. genom Polyomaviridae
  kolisty dsDNA
 16. przykład Papillomaviridae
  wirus brodawczaka HPV
 17. czy Papillomaviridae mają osłonkę ?
  nie
 18. symetria Papillomaviridae
  ikozaedralna
 19. genom Papillomaviridae
  kolisty dsDNA
 20. przykład Hepadnaviridae
  HBV
 21. czy Hepadnaviridae mają osłonkę ?
  tak
 22. symetria Hepadnaviridae
  ikozaedralna
 23. polimeraza Hepadnaviridae
  polimeraza wirionowa RNA-DNA
 24. genom Hepadnaviridae
  kolisty dsDNA, częściowo ssDNA
 25. przykład Parvoviridae
  parwowirus B19, AAV
 26. symetria Parvoviridae
  ikozaedralna
 27. czy Parvoviridae mają osłonkę?
  nie
 28. genom Parvoviridae
  ssDNA, + lub -
 29. przykłady Arenaviridae
  • w. Lassa
  • w. Junin
  • w. Machupo
  • LCMV
 30. symetria Arenaviridae
  helikalna
 31. czy Arenaviridae mają osłonkę ?
  tak
 32. polimeraza Arenaviridae
  polimeraza wirionowa RNA-DNA
 33. genom Arenaviridae
  ssRNA (-) segmentowany (2 segmenty)
 34. przykłady Orthomyxoviridae
  w. grypy A, B, C
 35. genom Orthomyxoviridae
  ssRNA (-), 7 do 8 segmentów
 36. czy Orthomyxoviridae mają osłonkę?
  tak
 37. polimeraza Orthomyxoviridae
  polimeraza wirionowa RNA-DNA
 38. symetria Orthomyxoviridae
  helikalna
 39. przykłady Filoviridae
  • Ebola
  • Marburg
 40. symetria Filoviridae
  helikalna
 41. polimeraza Filoviridae
  polimeraza wirionowa RNA-DNA
 42. czy Filoviridae mają osłonkę ?
  tak
 43. genom Filoviridae
  ssRNA (-)
 44. przykłady Rhabdoviridae
  • w. wścieklizny
  • VSV
 45. genom Rhabdoviridae
  ssRNA (-)
 46. polimeraza Rhabdoviridae
  pol wirionowa DNA-RNA
 47. symetria Rhabdoviridae
  helikalna
 48. czy Rhabdoviridae mają osłonkę ?
  tak
 49. przykłady Paramyxoviridae
  • w. odry
  • w. świnki
  • w. paragrypy
  • w. nosówki
  • NDV
  • RSV
  • w. Sendai
 50. symetria Paramyxoviridae
  helikalna
 51. czy Paramyxoviridae mają osłonkę ?
  tak
 52. czy Paramyxoviridae mają polimerazę ?
  tak - wirionową RNA-DNA
 53. genom Paramyxoviridae
  ssRNA (-)
 54. przykłady Bunyaviridae
  • hantawirusy
  • w. gorączki doliny Rift (RVF)
  • w. gorączki krwotocznej krymsko - kongijskiej (CCHF)
 55. symetria Bunyaviridae
  helikalna
 56. czy Bunyaviridae mają osłonkę ?
  tak
 57. czy Bunyaviridae mają polimerazę ?
  tak - wirionową RNA-DNA
 58. genom Bunyaviridae
  ssRNA (-), 3 segmenty
 59. przykłady Coronaviridae
  • koronawirusy
  • w. SARS
 60. symetria Coronaviridae
  helikalna
 61. czy Coronaviridae mają osłonkę?
  tak
 62. genom Coronaviridae
  ssRNA (+)
 63. przykłady Togaviridae
  • w. różyczki
  • alfawirusy: w. Sindbis, w. lasu Semliki, w. Chikungunya
 64. czy Togaviridae mają osłonkę?
  tak
 65. symetria Togaviridae
  ikozaedralna
 66. genom Togaviridae
  ssRNA (+)
 67. przykłady Flaviviridae
  • w. żółtej gorączki (YFV)
  • w. dengi
  • w. kleszczowego zap. mózgu
  • w. Zachodniego Nilu
  • HCV
  • HGV
 68. symetria Flaviviridae
  ikozaedralna
 69. czy Flaviviridae mają osłonkę?
  tak
 70. genom Flaviviridae
  ssRNA (+)
 71. przykłady Picornaviridae
  • poliowirusy
  • rinowirusy
  • enterowirusy
  • kardiowirusy (EMCV)
  • w. Coxsackie
  • w. ECHO
  • w. pryszczycy
  • HAV
 72. symetria Picornaviridae
  ikozaedralna
 73. czy Picornaviridae mają osłonkę ?
  nie
 74. genom Picornaviridae
  ssRNA (+)
 75. przykłady Caliciviridae
  norowirusy
 76. symetria Caliciviridae
  ikozaedralna
 77. czy Caliciviridae mają osłonkę?
  nie
 78. genom Caliciviridae
  ssRNA (+)
 79. przykłady Retroviridae
  • HTLV-1,2
  • STLV
  • BLV
  • RSV
  • MMTV
  • HIV-1
  • HIV-2
  • SIV
  • Visna
  • EIAV
  • CAEV
  • spumawirusy
 80. symetria Retroviridae
  ikozaedralna
 81. czy Retroviridae mają osłonkę?
  tak
 82. czy Retroviridae mają polimerazę ?
  tak, wirionową RNA-DNA
 83. genom Retroviridae
  ssRNA(+) dimer
 84. przykłady Reoviridae
  • rotawirusy
  • w. Kemerowo
 85. symetria Reoviridae
  ikozaedralna
 86. czy Reoviridae mają osłonkę ?
  NIE
 87. czy Reoviridae mają polimerazę ?
  tak, wirionową RNA-DNA
 88. genom Reoviridae
  dsRNA, 10 - 18 segmentów
 89. przykład Deltavirusa
  HDV
 90. czy Deltavirus ma osłonkę ?
  TAK
 91. genom Deltaviridae
  ssRNA (-) kolisty
 92. Dwa rodzaje wiroidów roślin
  • Avsunviroidae
  • Pospiviroidae
 93. genom wiroidów roślinnych
  ssRNA kolisty
 94. które rodziny wirusów są zakaźne ?
  • Parvo
  • Papilloma
  • Adeno
  • Herpes
  • Picorna
  • Flavi
  • Toga
  • Corona
Author
ID
286998
Card Set
Wirusologia, W.2
Description
wirusiki
Updated
Show Answers