1KT H2 Leven van de natuur

The flashcards below were created by user dke on FreezingBlue Flashcards.

 1. Cheops
  Farao van 2604-2581 v.Chr.

  Image Upload 1
 2. jager-verzamelaar
  mensen die leven van de jacht op dieren, de visvangst en het verzamelen van vruchten en noten in de natuur
 3. koninkrijk
  een land waarover een koning of koningin regeert
 4. staatshoofd
  officieel het hoofd van een land, bijvoorbeeld een koning of een keizer of een president.
 5. oorzaken
  waarom iets gebeurt
 6. gevolgen
  gebeurtenis die na een oorzaak komt
 7. akkerbouw
  het verbouwen van planten op de akkers
 8. veeteelt
  het houden en fokken van vee
 9. landbouw
  akkerbouw en veeteelt samen heten landbouw
 10. farao
  koning van de Egyptenaren
 11. irrigatie
  systeem om water te brengen naar de grond die te droog is voor landbouw
 12. nomade
  mensen die geen vaste woonplaats hebben
 13. piramide
  grafkamer van de farao
 14. ritueel
  een plechtige manier om iets te doen in een vaste volgorde
 15. steengroeve
  een plaats waar mensen iets uit de grond halen om het te gebruiken, bijvoorbeeld een goede steensoort voor de bouw
 16. toendra
  koud gebied waar alleen mossen en lage struiken groeien.
Author
ID
286918
Card Set
1KT H2 Leven van de natuur
Description
Begrippenlijst van 1KT H2 Leven van de natuur
Updated
Show Answers