Ord kap 1.1

 1. Accentuera
  Framhålla, betona, lägga tonvikten vid
 2. Affekt
  Stark sinnesrörelse, upphetsning
 3. Agend a
  Fastställd ordning för sammankomst, dagordning, föredragningslista
 4. Agitera
  Egga, propagera, hetsa upp
 5. Skilja agnarna från vetet
  Avlägsna det värdelösa från det värdefulla
 6. Alternera
  Turas om, byta, skifta
 7. Ambulera
  Växla, byta plats, flyttaomkring
 8. Amnesti
  Benådning, efterskänkning av straff
 9. Löpa amok
  Få raserianfall, vara ursinnig
 10. Amper
  Skarp, frän, barsk, sträv
 11. Anatomi
  Kroppsbyggnad, figur, läran om organismers byggnad
 12. Androgyn
  Dubbelkönad.
 13. Anekdot
  Rolig historia, vits
 14. Anförvant
  Släkting, anhörig, familjemedlem
 15. Animerad
  Livlig entusiastisk, tecknad film
 16. Annex
  Sidobyggnad, flygelbyggnad
 17. Annullera
  Upphäva, förklara ogilitig, återta
 18. Vårt ansikte utåt
  Vår hållning, vårt synsätt gentemot världen
 19. Anspela (på)
  Hänsyfta på, antyda, insinuera
 20. På rak arm
  Utan att närmare tänka efter eller undersöka
Author
Ketake
ID
285966
Card Set
Ord kap 1.1
Description
Ord
Updated