slova VT01.txt

The flashcards below were created by user pvlschreiber on FreezingBlue Flashcards.

 1. Veranstalten
  -pořádat
 2. ist so belegt
  - má určitý význam
 3. empfinden
  -cítit, vnímat
 4. e Berufung
  -poslaní
 5. entwerfen/entwirft
  -navrhnout
 6. unterforderen
  -nevytížený
 7. Witz an der Sache
  -směšné na teto věci
 8. Eingehen
  -přicházet,podstupovat
 9. E Annehmlichkeit
  -příjemné stránky
 10. E Selbstständigkeit
  -samostatnost, nezávislost
 11. R Gegensatz
  -protiklad
 12. Reingerät
  -nacházet se
 13. Unheimlich
  -hrozně
 14. E Wachheit
  -bělost
 15. E Demut
  -pokora
 16. -pořádat
  Veranstalten
 17. - má určitý význam
  ist so belegt
 18. -cítit, vnímat
  empfinden
 19. -poslaní
  e Berufung
 20. -navrhnout
  entwerfen/entwirft
 21. -nevytížený
  unterforderen
 22. -směšné na teto věci
  Witz an der Sache
 23. -přicházet,podstupovat
  Eingehen
 24. -příjemné stránky
  E Annehmlichkeit
 25. -samostatnost, nezávislost
  E Selbstständigkeit
 26. -protiklad
  R Gegensatz
 27. -nacházet se
  Reingerät
 28. -hrozně
  Unheimlich
 29. -bělost
  E Wachheit
 30. -pokora
  E Demut
Author
ID
284320
Card Set
slova VT01.txt
Description
german
Updated
Show Answers