Book 6.78 - 93

 1. ἐπεκεατο (ἐπίκειμαι)
  they were descending upon
 2. το ἀλσος
  the grove
 3. αὐτομολους (ος  ον)
  independent, self-willed
 4. ὀνομαστι
  • adv
  • by name
 5. ἀπεργμενους (ἔργνυμι)
  confined
 6. τα ἀποινα
  ransom
 7. τεταγμεναι (τάσσω)
  fixed, arranged in place
 8. ἀιχμαλωτον (ος  ον)
  prisoner
 9. ἐλεληθεε (λανθάνω)
  it had escaped
 10. πυκνου (ος  η  ον)
  close, dense
 11. (80)
  περινεειν (περινέω)
  to pile/heap round [also swim round, but not here!]
 12. των εἱλωτεων
  helots
 13. ἠπατηκας (ἀπαταω)
  you deceive
 14. (82)
  ὑπηγον (ὑπαγω)
  they led
 15. σαφηνεως
  • adv
  • truthfully
 16. ἐξεληλυθεναι (ἐξερχομαι)
  of prophecies: to come true, reach their end
 17. καλλιερευμενῳ (καλλιερέω)
  obtaining good omens
 18. των στηθεων
  the breast
 19. την ἀτρεκειην
  the precise truth
 20. (83)
  ἐχηρωθη (χηρόω)
  it had been desolated
 21. διεποντες (διέπω)
  managing, conducting
 22. ἐπηβησαν
 23. ἀνακτωμενοι (ἀνακτάομαι)
  recovering
 24. ἐξωθευμενοι (ἐξωθέω)
  thrusting out
 25. ἀρθμια (ος  α  ον)
  united, peaceful
 26. ἀνεγνωσε (ἀναγιγνώσκω)
  • in Ionic: 'he persuaded'
 27. ἐπιθεσθαι (ἐπιτίθημι)
  to set upon, attack
 28. (84)
  την ἀκρητοποτην
  a drinker of neat wine
 29. ἀπανταν (ἀπαντάω)
  to meet with
 30. ὁμιλεω
  to consort with
 31. ζωροτερον (ος  α  ον)
  more pure, less diluted
 32. το Ἐπισκυθιον
  a Skythian cup
 33. την τισιν
  punishment
 34. καταβωσομενους (καταβοάω)
  crying out against
 35. των ὁμηρων
  hostages
 36. κατεκριναν (κατακρίνω)
  they sentenced
 37. ἐκδοτον (ος  ον)
  given up, delivered
 38. ἐξ ὑστερης
  afterwards
 39. της ἀγωγης
  the carrying-away, removal
 40. ἐπισπομενον (ἐφέπομαι)
  going after, pursuing
 41. (86α)
  παραθεσθαι (παρατιθημι)
  Med: to deposit, commit to one's charge
 42. κατα τριτην γενεην την ἀπ ἐμεο
  3 generations before mine
 43. περιηκειν (περιηκω)
  • to have fallen upon one, come to one
  • (in the sense that they have attained them)
 44. ἐν χρονῳ ἱκνευμενῳ
  • at the right time
  • (ἱκνεομαι becomes 'fitting' in the impersonal)
 45. ἀπολαυσαι (ἀπολαύω)
  to have enjoyment of
 46. ἱδρυμενη (ἱδρύω) ἀσφαλεως
  being securely established
 47. οὐδαμα
  • adv
  • nowhere
 48. ἐξαργυρωσαντα (ἐξαργυρόω)
  having converted into silver
 49. (86β)
  διωθεετο (διωθέω)
  he pushed back, refused
 50. ἀντυποκρινομενος (ἀνθυποκρίνομαι)
  answering back
 51. περιφερει (περιφερω)
  it carries back (concerning memory and remembering)
 52. ἀναβαλλομαι
  Med: 'to delay'
 53. κυρωσειν (κυροω)
  to confirm
 54. (86γ)
  συμφροην ποιευμενοι
  esteeming/reckoning it a disaster
 55. ληισηται (ληίζομαι)
  he seized as booty
 56. μετερχεται (μετερχομαι)
  she attacks; seeks, goes among
 57. Ὁρκου (ὁ Ορκος)
  'Oath'
 58. κραιπνος η ον
  swift
 59. συμμαρψας (συμμάρπτω)
  having seized
 60. μετοπισθεν
  • adv
  • afterwards, later on
 61. την συγγνωμην
  the forgiveness, pardon
 62. ἰσχειν (ἰσχω)
  to hold/restrain
 63. πειρηθηναι (πειραω)
  to attempt, make trial of
 64. (86δ)
  ἱστιη = ἑστια
  hearth, household
 65. ἐκτετριπται (ἐκτρίβω)
  he is rubbed out
 66. προρριζος ον
  utterly
 67. (87)
  χαριζομενοι (χαριζομαι)
  obliging, gratifying
 68. μεμφομενοι (μεμφομαι)
  blaming
 69. ἡ πεντετηρις
  a 5-yearly event
 70. την θεωριδα νεα
  the sacred ship
 71. (88)
  ἀναρτημενους (ἀναρτέομαι)
  being prepared
 72. την προδοσιην
  the betrayal
 73. ἐς δεον
  at the right time
 74. (89)
  πενταδραχμους ἀποδομενοι
  hiring out for 5 drachmas
 75. ὑστερησαν (ὑστερέω)
  they were late/behind
 76. της συγκειμενης (σύγκειμαι)
  of/than the one agreed on
 77. (91)
  οἱ παχεες
  the men of substance, the wealthy
 78. ἐπανασταντος (ἐπανίστημι)
  having revolted
 79. ἀπολεοντες (ἀπόλλυμι)
  going to/about to be killed
 80. ἐκθυσασθαι (ἐκθυω)
  to expiate by offerings
 81. ἐφθησαν (φθάνω)
  they came/arrived sooner, anticipated
 82. ἱλεον (ἰλαος  ον)
  gracious
 83. ζωγρησαντες (ζωγρέω)
  having taken alive/captive
 84. των ἐπισπαστηρων
  the latch
 85. ἀποσπασαι (ἀποσπάω)
  to tear away
 86. ἀπελκοντες (ἀφέλκω)
  dragging away
 87. ἐμπεφυκυιαι (ἐμφύω)
  they clung fast to
 88. (92)
  λαμφθεισαι (λαμβάνω)
  having been taken
 89. συναπεβησαν (συναποβαίνω)
  they disembarked with
 90. τῃ ἐσβολῃ
  invasion
 91. ἐπεβληθη (ἐπιβάλλω)
  it had been imposed
 92. ἡ ζημιη
  a fine
 93. αὐθαδεστεροι (ος α ον comp)
  more stubborn
 94. ἐπασκησας (ἐπασκέω)
  having carefully practised
 95. ἐθελονται ἐς χιλιους
  as many as a thousand wanted to
Author
RedEdison
ID
283505
Card Set
Book 6.78 - 93
Description
Herodotos Histories Vocab
Updated