Book 3.47 - 60 [end 2nd GH1 prescription]

 1. εὐεργεσιας ἐκτινοντες
  repaying a favour
 2. της ἁρπαγης
  the robbery
 3. του θωρηκος
  corselet, breastplate
 4. ἐληισαντο (ληίζομαι)
  they plundered
 5. λινεον (ος  α  ον)
  linen
 6. των ζῳων
  figures
 7. ἐνυφασμενων (ἐνυφαινω)
  having been embroidered
 8. τοις ἐιριοισι ἀπο ξυλου
  with wool from a tree, so 'cotton'
 9. ἡ ἁρπεδονη
  cord, thread
 10. λεπτη (ος  η  ον)
  fine, delicate
 11. τοιουτος ἑτερος
  another just like this
 12. συνεπελαβοντο (συνεπιλαμβάνομαι)
  they had a share in
 13. του στρατευματος
  expedition!
 14. ἐπ ἐκτομῃ
  for castration
 15. προσσχοντων (προσεχω)
  putting in [a ship]
 16. περιορωντες (περιοραω)
  suffering to do/be
 17. ἐργοντων (ἐργω)
  shutting off
 18. των ῃθεων
  unmarried young people
 19. τα? τρωκτα
  morsels(?
 20. του σησαμου
  of sesame
 21. ἐκτισαν (κτιζω)
  they populated
 22. ἀπεμνησικακεον (ἀπομνησικακέω)
  they were bearing a grudge
 23. ἐπιλεξας
  having chosen
 24. τιμωρευμενος (τιμωρεω)
  in vengeance
 25. ἀτασθαλον (ος  ον)
  wicked
 26. ἐφιλοφρονεετο (φιλοφρονέομαι)
  he was treating them kindly
 27. ὡς οἰκος ἠν
  as was natural
 28. τον φονεα
  the murderer
 29. διαλεγομενῳ (διαλεγομαι)
  in conversing
 30. προσδιελεγετο (προσδιαλέγομαι)
  he was answering in conversation
 31. ἱστορεοντι (ἱστορέω)
  inquiring
 32. περιθυμως
  • adv
  • furiously
 33. ἀπηγεετο (ἀφηγέομαι)
  he was relating
 34. ἀποστελλων (ἀποστέλλω)
  sending off
 35. ἐμεμνητο (μιμνήσκω)
  he had remembered
 36. ἐλιπαρεε (λιπαρέω)
  he was persisting
 37. ὑποθεσθαι (ὑποτιθημι)
  to place upon - to suggest
 38. ἐνδιδοναι (ἐνδιδωμι)
  to show, exhibit
 39. ἀπειλεοντος  (ἀπειλέω)
  threatening
 40. το κηρυγμα
  a proclamation
 41. προσδιαλεχθῃ (προσδιαλέγομαι)
  he had been spoken to
 42. την ζημιην
  a fine
 43. ἐδικαιου (δικαιοω)
  he was doing right
 44. ἀπειρημενου (ἀπερoμαι)
  being forbidden
 45. διακαρτερεων (διακαρτερέω)
  enduring to the end
 46. ταις στοιῃσι
  in the colonnades (outdoors, basically)
 47. ἐκαλινδεετο (καλινδέομαι)
  he was wallowing
 48. ταις ἀλουσιῃσι
  unwashed
 49. ὑπεις (ὑφίημι)
  having lowered
 50. αἱρετωτερα (αἱρετός - comp)
  better, preferable
 51. ἐπιτηδεον (ειος  α  ον)
  well-disposed
 52. παραλαμβανειν
  to inherit
 53. εἱλευ (αἱρέω)
  you took
 54. τον ἀλητην
  a vagrant
 55. ἐς τον σε ἡκιστα ἐχρην
  to whom you should the least
 56. την ὑποψιην
  suspicion
 57. το πλευν
  the majority
 58. μετοχος  ον
  sharing in
 59. φθονεεσθαι (φθονέω)
  to be envied
 60. τους τοκεας
  parents
 61. τεθυμωσθαι (θυμόω)
  to be angry
 62. ἀπιθι (ἄπειμι)
  come back!
 63. ἀπικομενον ἐς λογους
  having conversed
 64. ἀπορον (ος  ον)
  unpassable
 65. ἀνικητον (ος  ον)
  unconquerable
 66. στειλας (στελλω)
  having made ready
 67. τον πενθερον
  father in law
 68. ἐζωγρησε (ζωγρέω)
  he took captive
 69. (53)
  παρηβηκεε
 70. ἐποραν (ἐποραω)
  to oversee
 71. διεπειν (διεπω)
  to manage, conduct
 72. ἐνωρα (ἐνοραω)
  he was seeing in [a person]
 73. κατεφαινετο (καταφαινω)
  he appeared
 74. νωθεστερος (νωθης  ες)
  rather sluggish/stupid
 75. περιεχομενος (περιεχομαι)
  being pressing, urgent with
 76. διαφορηθεντα (διαφορέω)
  having been dispersed
 77. ζημιων (ζημιοω)
  punishing, damaging
 78. ἡ φιλοτιμιη
  • Love of honour
  • Here perhaps 'obstinacy' or 'pride'
 79. το κτημα
  possession
 80. ἰω (ἰαομαι)
  cure!
 81. ἐπιεικεστερα (ἐπιεικής  ες)
  more fitting
 82. προτιθεισι των δικαιων
  they place before just things
 83. διζημενοι (διζημαι)
  looking out for
 84. τα μητρωια
  τα πατρωια
  • mother's business
  • father's business
 85. τα ἐπαγωγοτατα (ἐπαγωγός  ον)
  the examples, arguments
 86. περιεοντα
  being around - being alive!
 87. τον/την διαδοχον
  the successor
 88. καταινεσαντος (καταινεω)
  having agreed
 89. προσβαλοντες (προσβαλλω)
  having struck
 90. το προαστιον
  the outer part (suburbs)
 91. ἐπεβησαν (ἐπιβαινω)
  they went upon, attacked
 92. ἐπανω
  • adv
  • on the upper side
 93. της ῥαχιος
  the ridge
 94. συνεσπεσοντες (συνεισπίπτω)
  having rushed in with
 95. τριτῳ δε ... γεγονοτι
  being in the third (generation)
 96. συνεγενομην (συγγιγνομαι)
  I met with
 97. ἀριστευσας (ἀριστευω)
  having been bravest
 98. τον παππον
  his grandfather
 99. δημοσιῃ (ος  α  ον)
  by the people, publicly
 100. προεκοπτετο (προκόπτω)
  he/it was progressing
 101. ματαιοτερος (αιος  α  ον)
  more/rather foolish
 102. το ἐπιχωριον
  the country's custom
 103. το νομισμα
  currency
 104. του μολυβδου
  of lead
 105. ἠκμαζε (ἀκμαζω)
  it was in its prime
 106. ὁ θησαυρος
  treasury
 107. των νησιωτεων
  islanders
 108. ἐπλουτεον (πλουτεω)
  they were wealthy
 109. των μεταλλων
  mines
 110. ἀνακειται (ἀνακειμαι)
  it is dedicated
 111. ὁμοια τοισι πλουσιωτατοισι
  just like the very richest
 112. ὁ /ἡ /τον/ την λευκοφρυς
  white-browed
 113. φραδμονος (φραδμων  ον)
  observant
 114. φρασσασθαι (φραζω)
  to defend
 115. ξυλινον (ος  η  ον)
  wooden
 116. τον λοχον
  an ambush/company
 117. ἐρυθρον (ος   α  ον)
  red
 118. ἠσκημενα (ἀσκέω)
  they were worked/built
 119. ἰθυς
  • adv
  • directly, at the time
 120. προσισχον (προσίσχω)
  putting in at
 121. μιλτηλιφεες (μιλτηλιφής  ες)
  red-painted
 122. συμβαλοντες αὐτοισι
  engaging with them
 123. ἐπρηξαν (πράσσω)
  they achieved
 124. παρακατεθεντο (παρακατατίθεμαι)
  they deposited with
 125. τους καπριους
  boars
 126. ἐχουσεων (ἐχω)
 127. τας πρῳρας
  the prows
 128. ἠκρωτηριασαν (ἀκρωτηριάζω)
  they cut off
 129. ἐγκοτον (ος  ον)
  bearing a grudge
 130. Ἐμηκυνα (μηκύνω)
  I mentioned
 131. τας ὀργυιας
  • a measurement of length
  • 6 ft, a fathom
 132. το ὀρυγμα
  the excavation
 133. κατωθεν
  • adv
  • from below
 134. το μηκος
  the length
 135. εἰκοσιπηχυ (υς  υια  υ)
  of 20 cubits
 136. ὀρωρυκται (ὀρυσσω)
  it is dug
 137. ὀχετευομενον (ὀχετεύω)
  conducting
 138. των σωληνων
  channels
 139. της πηγης
  spring
 140. το χωμα
  a bank
Author
RedEdison
ID
282150
Card Set
Book 3.47 - 60 [end 2nd GH1 prescription]
Description
Herodotos Histories Vocab
Updated