3TL De Koude Oorlog

 1. communisme
  politieke stroming die gelooft dat de armoede kan worden opgelost door privébezit af te schaffen. Alle bezittingen zijn eigendom van de staat
 2. Russische Revolutie
  revolutie in Rusland in 1917, waarbij de communisten de tsaar afzetten en de macht overnamen
 3. kapitalisme
  economisch systeem waarin ondernemers zoveel mogelijk winst proberen te maken. De grond, bedrijven en het kapitaal zijn in het bezit van de ondernemers.
 4. Conferentie van Jalta
  bijeenkomst van de leiders van GrBr, de VS en SU in februari 1945 waar zij afspraken maakten over de periode na de Tweede Wereldoorlog

  Image Upload 1
 5. Koude Oorlog
  een periode van spanning tussen de communistische Sovjet Unie en de kapitalitische VS waarin er steeds een oorlog dreigde tussen beide partijen, maar er nooit een directe oorlog kwam
 6. invloedsfeer
  gebied waar de VS of de SU het direct of indirect voor het zeggen hadden
 7. vrijemarkteconomie
  economie waarin vraag en aanbod bepalen wat er wordt geproduceerd en hoe hoog de prijzen zijn
 8. planeconomie
  economie waarin de regering bepaalt wat de bedrijven moeten maken en hoe hoog de prijzen zijn
 9. IJzeren Gordijn
  grenslijn tijdens de Koude Oorlog tussen Oost- en West-Europa die zwaar bewaakt werd

  Image Upload 2
 10. Trumanleer
  opvatting van de Amerikaanse president Truman dat de VS het recht hadden een land te helpen als daar communisten aan de macht probeerden te komen
 11. Marshallhulp
  hulp die de VS na de Tweede Wereldoorlog aan alle Europese landen aanbood om de economieën op te bouwen
 12. containment-politiek
  Amerikaanse politiek om de communistische invloed in de wereld in te dammen
 13. Westblok
  groep kapitalistische landen onder leiding van de VS
 14. Oostblok
  groep communistische landen onder leiding van de SU
 15. wapenwedloop
  soort wedstrijd tussen het Oostblok en het Westblok waarbij beide partijen steeds meer en krachtiger (kern)wapens ontwikkelden om zich veiliger te voelen en de andere partij af te schrikken

  Image Upload 3
 16. blokkade van Berliljn
  afsluiting van alle toegangswegen en stroomtoevoer naar West-Berlijn tussen juni 1948 en mei 1949 in opdracht van Stalin
 17. luchtbrug
  bevoorrading met vliegtuigen van West-BErlijn tijdens de blokkade van Berlijn (1948/1949)
 18. BRD (Bondsrepubliek Duitsland)
  West-Duitsland

  Image Upload 4
 19. NAVO
  Noord Atlantische Verdrags Organisatie (in Engels: NATO). Militair bondgenootschap van het Westblok sinds 1949 onder leiding van de VS
 20. DDR (Duitse Democratische Republiek)
  Oost-Duitsland

  Image Upload 5
 21. Warschaupact
  militair bondgenootschap van het Oostblok sinds 1955 onder leiding van de SU
 22. Wirtschaftswunder
  wonderbaarlijk snel herstel en groei van de West-Duitse economie in de jaren '50
 23. Berlijnse Muur
  Een muur op de grens tussen Oost- en West-Berlijn tijdens de Koude Oorlog

  Image Upload 6Image Upload 7
 24. Stasi
  Oost-Duitse staatsveiligheidsdienst die de burgers in de DDR in de gaten hield
 25. Ostpolitik
  politiek van toenadering van West-Duitsland tot het Oostblok. Bedacht en uitgevoerd door de West-Duitse leider Willy Brandt
 26. Cubacrisis
  crisis in 1962 tijdens de Koude Oorlog tussen de VS en de SU over Russische raketinstallaties op de Cuba
 27. dominotheorie
  Amerikaanse theorie die ervan uit ging dat als 1 land in Zuidoost-Azië communistisch zou worden, andere landen ook communistisch zouden worden

  Image Upload 8
 28. Verenigde Naties (VN; in het Engels: UN)
  organisatie die tot doen heeft de vrede en de veiligheid in de wereld te bewaren en het leven van de mensen te verbeteren
 29. Veiligheidsraad
  belangrijke instelling van de VN die conflicten kan onderzoeken en vervolgens een besluit (resolutie) kan nemen
 30. vetorecht
  het recht om in je eentje een besluit tegen te houden. 'Veto' is een Latijns woord en betekent: 'ik verbied'.
 31. perestrojka
  nieuwe politiek om de Sovjeteconomie te hervormen
 32. glasnost
  nieuwe politiek van openheid waardoor de burgers de mogelijkheid kregen om kritiek te uiten op het communistisch bestuur
 33. nationalisme
  trots zijn op je eigen volk en land
 34. bureaucratie
  situatie waarin er veel papierwerk nodig is om dingen te regelen
 35. democratie
  manier van besturen waarbij het volk veel invloed heeft op hoe het land bestuurd wordt
 36. dictatuur
  manier van besturen waarbij de macht in handen van 1 persoon of een kleine groep is. Het volk heeft geen inspraak en wordt onderdrukt.
 37. Geallieerden
  landen die tijdens WO2 samenwerkten om Duitsland te verslaan
 38. guerillaoorlog
  manier van oorlogvoeren waarbij steeds onverwachts korte aanvallen worden uitgevoerd in kleine groepen
 39. heilstaat
  soort paradijs waarin alles perfect is en iedereen gelukkig is.
 40. permanente leden
  vaste leden die niet worden gekozen, maar altijd lid zijn
 41. politieke gevangenen
  mensen die gevangen zitten vanwege hun ideeën
 42. propaganda
  politiek reclame om tegenstanders zwart te maken of om het volk enthousiast te maken of te houden
 43. John F. Kennedy (JFK)
  president van de VS van 1961 t/m 1963 totdat hij in Dallas werd vermoord

  Image Upload 9
 44. Michael Gorbatsjov
  partijeleider en president van de SU (1985-1991) totdat de SU ophield te bestaan

  Image Upload 10
Author
dke
ID
282071
Card Set
3TL De Koude Oorlog
Description
Begrippenlijst van themakatern De Koude Oorlog
Updated