1hv H1. Sporen van jagers en boeren

The flashcards below were created by user dke on FreezingBlue Flashcards.

 1. agrarische samenleving
  samenleving waarin men leeft van de landbouw
 2. ambachtslieden
  groep mensen die voor hun werk gebruiksvoorwerpen maken, zoals potten, landbouwwerktuigen e.d.
 3. ambtenaren
  mensen die werken in dienst van de overheid
 4. archeologen
  wetenschappers die met opgravingen het verleden van mensen willen onderzoeken
 5. bronnen
  sporen uit het verleden waaruit we informatie over het verleden kunnen halen
 6. christelijke jaartelling
  manier van het tellen van jaren vanaf de geboorte van Christus (jaar 1)
 7. cultuur
  de kenmerkende gewoonten, gebruiken, idee├źn van een groep mensen
 8. eeuw
  een periode van 100 jaar
 9. evolutietheorie
  wetenschappelijke uitleg voor het ontstaan van de mens. De mens zou miljoenen jaren geleden zijn ontstaan uit apen en mensapen
 10. farao
  de leider van het oude Egypte, hij had veel macht. De farao werd door de mensen als een god vereerd.
 11. geschreven bronnen
  sporen uit het verleden die geschreven zijn, zoals boeken en brieven
 12. grafgiften
  voorwerpen de tijdens de begrafenis in het graf van de overledenen werden gelegd.
 13. historici
  wetenschappers die door middel van bronnenonderzoek het verleden van mensen onderzoeken. Zij gebruiken geschreven en ongeschreven bronnen.
 14. irrigatiesysteem
  systeem van leidingen dat ervoor zorgt dat er voldoende water voor de akkers is
 15. jagers-verzamelaars
  levenswijze van de eerste mensen tijdens de Steentijd. Ze leefden van de jacht op dieren en verzamelden planten, vruchten en noten uit de omgeving
 16. landbouwrevolutie
  de ontdekking van de landbouw, ongeveer 10000 v.Chr., in het Nabije Oosten. Deze ontdekking had grote gevolgen voor de mensen, waardoor de bevolking kon groeien.
 17. Middensteentijd
  periode van de prehistorie, waarin het klimaat gunstiger werd voor de mensen, waardoor de bevolking kon groeien
 18. monarchie
  een land met een koning of koningin die door erfopvolging aan de macht is gekomen
 19. Nieuwe Steentijd
  periode van de prehistorie waarin de mensen leefden van de landbouw
 20. nomaden
  mensen zonder vaste woonplaats, ze trekken rond van plek naar plek
 21. ongeschreven bronnen
  sporen uit het verleden die geen schrift bevatten. Dit kunnen voorwerpen zijn, zoals aardewerk en schilderijen
 22. Oude Steentijd
  periode van de prehistorie waarin de jagers-verzamelaars leefden
 23. preagrarische samenleving
  samenleving waarin men nog niet leefde van de landbouw, maar van jagen en verzamelen
 24. prehistorie
  de tijd waarin mensen geen schrift gebruikten
 25. rituelen
  voorgeschreven gebruiken bij een bijzondere gebeurtenis, zoals een begrafenis
 26. scheppingsverhalen
  verhalen waarin wordt verteld hoe God (of meerdere goden) de wereld en de mens heeft geschapen
 27. staat
  een land met een eigen bestuur
 28. Steentijd
  periode in de prehistorie waarin mensen meestal gebruiksvoorwerpen van steen maakten
 29. troonopvolger
  de opvolger van de koning, vaak het oudste kind
 30. tijdvak
  een bepaalde periode uit de geschiedenis
 31. IJstijd
  periode waarin grote delen van het noordelijk halfrond bedekt waren met ijs. Dit had grote gevolgen voor het klimaat op aarde
Author
ID
282059
Card Set
1hv H1. Sporen van jagers en boeren
Description
begrippenlijst van 1HV H1. Sporen van jagers en boeren
Updated
Show Answers