Book 1.141 - 156 [start GH1 1st prescription]

 1. κατηκοοι (ος  ον)
  as subject
 2. ἐξελευσεσθαι (ἐξερχομαι)
  to be going to go out
 3. το ἀμφιβληστρον
  a net
 4. ἐξειρυσαι (ἐξερυω)
  to draw out
 5. παλλομενους (παλλω)
  quivering, flapping
 6. ὀρχεομενοι (ὀρχεομαι)
  dancing
 7. ἀνενειχθεντων (ἀναφερω)
  • having risen up
  • having restored
 8. τιμωρεειν (τιμωρεω)
  to help
 9. ὑγρου (ος  α  ον)
  wet
 10. πιεζομενα (πιεζω)
  being pressed upon
 11. αὐχμωδεος (ης  ες)
  dry
 12. των παραγωγεων
  varieties
 13. την μεσαμβριην
  the south (towards the meridian)
 14. διαλεγομεναι (διαλεγω)
  using a dialect/language
 15. λεχθεισῃσι (λεγω)
  having been said/mentioned
 16. τῃ σκεπῃ
  protection, shelter
 17. ἐλαχιστου (sup.)
  leasy
 18. το πολισμα
  city
 19. λογιμον (ος  η  ον)
  notable
 20. ἠγαλλοντο (ἀγαλλω)
  they gloried
 21. μετασχειν (μετεχω)
  to share in
 22. ἐσδεξασθαι (εἰσδεχομαι)
  to take in, admit
 23. προσοικων (ος  ον)
  neighbouring
 24. της μετοχης
  participation
 25. κατηλογησε (κατηλογεω)
  he disregarded
 26. προσεπασσαλευσε (προσπασσαλεύω)
  he nailed it to
 27. την ζημιην
  the loss, penalty
 28. τα μερεα
  divisions, portions
 29. μεσογαιοι (ος  ον)
  inland, middle of the country
 30. ἀναμεμειχεται (ἀναμίσγω)
  they are mixed with
 31. ἀποδασμιοι (oς  ον)
  parted from
 32. ἐπηλασαν (ἐπελαυνω)
  they drove on
 33. παρεδοσαν (παραδιδωμι)
  they passed it on
 34. συναμφοτερους (οι  α)
  both together
 35. καθαρως
  purely
 36. την ὁρτην
  the festival
 37. την σκεψιν
  a perception
 38. προς ἀρκτον
  to the north
 39. ἐξαραιρημενος (ἐξαιρεω)
  dedicated
 40. κατηκουσα (καθηκω)
  coming down to/as far as
 41. ἀγεσκον (ἀγω)
  they were celebrating
 42. πεπονθασι (πασχω)
  • 3pl pf
  • they are affected
 43. παρελυθη (παραλυω)
  it was detached
 44. κτισαντες (κτιζω)
  having populated
 45. των ὡρεων
  seasons, climate
 46. τῃ ὁμολογιῃ
  an agreement
 47. τα ἐπιπλα
  portable property
 48. ἐπιδιειλοντο (ἐπιδιαιρεω)
  they divided
 49. κεχωριδαται (χωριζω)
  they are separated
 50. ἠνδραποδισαν (ἀνδραποδιζω)
  they enslaved
 51. ὁμαιμους (ος  ον)
  kin, of the same blood
 52. Ἑκατον
  • Hekatos
  • 'the hundred'
 53. ἑαδε (ἁνδανω)
  it pleased
 54. ἐξηγεωνται (ἐξηγέομαι)
  they directed, commanded
 55. το εἱμα
  garment
 56. πλειστοι (ος  η  ον)
  greatest, largest
 57. ἐσηκουον (εἰσακουω)
  they listened
 58. ἀπεδοξε σφι
  they resolved
 59. ἀπωσαμενοι (ἀπωθεω)
  having thrust away, rejected
 60. ἀπεστειλαν (ἀποστελλω)
  they sent off
 61. τῳ πεντηκοντερῳ
  a fifty-oared ship
 62. τον δοκιμωτατον
  the most highly regarded man
 63. ἀπερεοντα (ἀπεραω)
  regurgitating, repeating
 64. σιναμωρεειν (σιναμωρεω)
  to ravage
 65. περιοψομενων (περιοραω)
  looking out for
 66. ἀποδεδεγμενος (ἀποδέχομαι)
  accepting, being content with
 67. ὑγιαινω
  I should be healthy
 68. ἐλλεσχα (ος  η  ον)
  talked of, discussed
 69. τα οἰκηια
  home matters, one's own matters
 70. ἀπερριψε (ἀπορριπτω)
  he threw forth, cast out
 71. τῃ ὠνῃ
  buys
 72. τῃ πρησι
  sales
 73. στρατηλατεειν (στρατηλατεω)
  to lead an army against
 74. ἀπεστησε (ἀφεστηξω) ἀπο τινος
  to revolt from someone
 75. τους ἐπικουρους
  allies, mercenaries
 76. τους ἐπιθαλασσιους
  those on the coast
 77. απεργμενον (ἀπεργνυμι)
  confining
 78. φεισαιτο (φειδομαι)
  he might spare
 79. πλεον τι ἠ
  something more than
 80. ἀναστατους (ος  ον)
  destroyed
 81. ἀναμαρτητον (ος  ον)
  making no mistake
 82. ἑστεωτων (ἱστημι)
  standing
 83. ἀναμαξας (ἀναμασσω)
  • having wiped it (like a stain)
  • having smeared
 84. την συγγνωμην
  a pardon
 85. ἐπιταξον (ἐπιτασσω)
  order!
 86. ἀρηια (ος  α  ον)
  warlike
 87. ἐκτησθαι (κταομαι)
  to possess
 88. τας κιθωνας
  tunics
 89. ὑποδυνειν (ὑποδυνω)
  to wear under
 90. τοις εἱμασι
  garments
 91. κιθαριζειν
  to play the kithara
 92. ψαλλειν
  to play/ sing
 93. καπηλευειν (καπηλεύω)
  to keep shops
 94. ὑπετιθετο (ὑποτιθημι)
  he was proposing
 95. αἱρετωτερα (αἱρετός α ον)
  more desirable
 96. πρηθηναι (πιπρασκω)
  to be sold
 97. ἀξιοχρεον (ως  )
  reasonable
 98. την  προφασιν
  motive
 99. ὑπεκδραμωσι (ὑπεκτρέχω)
  they should escape
Author
RedEdison
ID
281880
Card Set
Book 1.141 - 156 [start GH1 1st prescription]
Description
Herodotos Histories vocab
Updated