SK2A.txt

The flashcards below were created by user pvlschreiber on FreezingBlue Flashcards.

 1. Überblick
  přehled
 2. überblick der Lampen
  přehled lamp
 3. e Auswertung
  vyhodnocení
 4. Auswenrtung des Ergebnise
  vyhodnocení výsledků
 5. e Auswahl
  výběr
 6. Auswahl der HMI Lampen
  vyběr HMI lamp
 7. r Anstrich
  nátěr
 8. ein Anstrich ist auf der Oberfläche
  nater je na povrchu
 9. richten
  zaměřit
 10. richten auf dieses Problem
  zaměřit na tento problém
 11. statt
  místo(čeho)
 12. der Parameter ist statt des Parameter
  ten parameter je místo toho parametru
 13. přehled
  Überblick
 14. přehled lamp
  überblick der Lampen
 15. vyhodnocení
  e Auswertung
 16. vyhodnocení výsledků
  Auswenrtung des Ergebnise
 17. výběr
  e Auswahl
 18. vyběr HMI lamp
  Auswahl der HMI Lampen
 19. nátěr
  r Anstrich
 20. nater je na povrchu
  ein Anstrich ist auf der Oberfläche
 21. zaměřit
  richten
 22. zaměřit na tento problém
  richten auf dieses Problem
 23. místo(čeho)
  statt
 24. ten parameter je místo toho parametru
  der Parameter ist statt des Parameter
Author
ID
281813
Card Set
SK2A.txt
Description
german
Updated
Show Answers