Book 1.75 - 84.2

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. τον μητροπατορα
  grandfather
 2. σημανεω (σημαινω)
  Fut! I shall point out
 3. ἐπιμεμφομενος (ἐπιμεμφομαι)
  having blamed
 4. την μοιραν
  means 'lot', hence 'fate' but also 'territory', as here
 5. τας γεφυρας
  the bridges
 6. διεβιβασε (διαβιβαζω)
  he transported
 7. ὁπως
  here 'how'
 8. ἀριστερης χειρος
  from the lefthand side
 9. την διωρυχα
  a trench
 10. μηνοειδεα (ης  ες)
  crescent-shaped
 11. ἐκ των ἀρχαιων ῥεεθρων
  out of its ancient course
 12. παραμειβομενος (παραμειβω)
  passing by
 13. ἐσβαλλοι (εἰσβαλλω)
  it might empty itself into
 14. διαβατος  η  ον
  crossable
 15. ἀποξηρανθηναι (ἀποξηραινω)
  to have been dried up
 16. προσιεμαι (προσιημι)
  I believe, approve
 17. φθειρων (φθειρω)
  destroying
 18. τους κληρους
  the lands/estates
 19. τας περιοικιδας
  the surrounding dwellings
 20. ἀναστατους (oς  ον)
  made to depart
 21. ἠντιουτο (ἀντιοομαι)
  he was opposing
 22. διεστησαν (διιστημι)
  they separated
 23. ἠγωνισατο (ἀγωνιζομαι)
  it contended
 24. (77)  το στρατευμα
  the campaign, invading force
 25. μεμφθεις (μεμφομαι)
  having been blamed
 26. τῃ ὑστεραιῃ
  the next day
 27. ἐπιων (ἐπειμι)
  attacking
 28. ἐς χρονον ῥητον
  at a stated/fixed time
 29. ἁλισας (ἁλιζω)
  having gathered
 30. ἐνενωτο (νοεω)
  he had thought
 31. παρεις (παριημι)
  having passed
 32. τῳ ἠρι
  in the spring
 33. πεμπτον (ος  η  ον)
  fifth
 34. ξεινικος  ον
  mercenary, hired
 35. ἀγωνισαμεος οὑτω παραπλησιως
  having fought so equally
 36. ἐπιλεγομενῳ (ἐπιλεγω)
  being reasoned
 37. το προαστιον
  the outer city
 38. των ὀφιων
  snakes
 39. ἐνεπλησθη (ἐμπιμπλημι)
  it was filled full
 40. τας νομας
  pastures
 41. κατησθιον (κατεσθιω)
  they devoured
 42. των ἐξηγητεων
  the advisers
 43. ἡλω (ἁλισκομαι)
  he was taken
 44. ἀλλοθροον (ος  ον)
  speaking a foreign tongue
 45. προσδοκιμον  (ος  ον)
  expected
 46. ἐπιχωριους (ος  ον)
  inhabiting
 47. τον/την ἐπηλυδα
  a foreigner
 48. (79) ἐληλυθεε (ἐρχομαι)
  he had come
 49. καταδοκεω
  suspect, suppose
 50. ἀλκιμωτερον (ἀλκιμος  η  ον)
  more warlike
 51. ψιλον  (ος  α  ον)
  bare
 52. συρρηγνυσι (συρράσσω)
  they dash together with
 53. τασσομενους (τασσω)
  arraying, marshalling
 54. ὑποθεμενου (ὑποτιθημι)
  suggesting, advising
 55. οἱ καμηλοι
  camels
 56. τα ἀχθεα
  burdens
 57. την ἱππαδα
  cavalry-dress
 58. ἐνεσταλμενους (ἐνστελλω)
  dressing in
 59. προσεταξε (προστασσω)
  he posted/he ordered
 60. προιεναι
  to advance
 61. τον πεζον λεων
  του πεζου
  the infantry
 62. φειδομενους (φειδομαι)
  sparing
 63. συλλαμβανομενος (συλλαμβανω)
  being apprehended, seized
 64. ἀμυνηται (ἀμυνω)
  he should ward off
 65. ἀνεχεται (ἀνεχομαι)
  it endures
 66. ἐσεσοφιστο (σοφιζω)
  he had instructed
 67. ἐπειχε (ἐπεχω)
  • held onto
  • he intended
 68. ἐλλαμψεσθαι (ἐλλαμπω)
  to gain glory
 69. ὠσφροντο (ὀσφραινομαι)
  they caught the scent
 70. διεφθαρτο (διαφθειρω)
  it was utterly destroyed
 71. ἀποθοροντες (ἀποθρῳσκω)
  having leapt from
 72. πεζοι (ος  η  ον)
  on foot
 73. κατειληθεντες (κατειλεω)
  having been forced up
 74. ἐπολιορκεοντο (πολιορκεω)
  they were besieged
 75. μεχρι
  until, as far as
 76. προς ἑσπερην
  the west
 77. τῃ ἠπειρῳ
  the mainland
 78. συνεβησαν ἐς λογους συνελθοντες
  having come together to talk they agreed
 79. περιγενωται (περιγιγνομαι)
  they should be superior
 80. ἀπαλλασσεσθαι (ἀπαλλασσω)
  to return
 81. ἑσσουμενους (ἡσσαομαι)
  being beaten
 82. ἐπαμυνοιεν (ἐπαμυνω)
  they might aid
 83. συνθεμενοι (συντιθημι)
  having agreed, made the contract
 84. οἱ λογαδες
  the chosen ones
 85. ἰσοπαλεων (ης  ες)
  equally-matched
 86. νυκτος ἐπελθουσης
  nightfall
 87. σκυλευσας (σκυλευω)
  having stripped
 88. περιγεγονασι (περιγιγνομαι)
  they survived
 89. κατακειραμενοι (κατακειρω)
  they were shaving
 90. ἐπαναγκες (ης  ες)
  necessary
 91. κομωντες (κομαω)
  growing long hair
 92. την καταρην
  a curse
 93. χρυσοφορησειν
  to wear gold
 94. των συλλοχιτεων
  fellow-soldiers
 95. ἐνεστεωτων (ἐνιστημι)
  standing in, standing thus
 96. ἡλωκοι (ἁλισκομαι)
  it is taken
 97. ἐπεπαυντο (ἐπιπαυω)
  they ceased
 98. συμφορην μεγαλην
  great sorrow
 99. τεσσερεσκαιδεκατη
  14th
 100. ἐπιβαντι (ἐπιβαινω)
  mounting
 101. προεχωρεε (προχωρεω)
  it succeeded
 102. δεινον (ος  η  ον)
  fearful
Author
ID
281667
Card Set
Book 1.75 - 84.2
Description
Herodotos Histories vocab
Updated
Show Answers