Obstetrik

The flashcards below were created by user Mouline on FreezingBlue Flashcards.

 1. Menarch
  Första Mensen
 2. MenoPaus
  Sista Mensen
 3. Amenorré
  Utebliven mens
 4. Menstrationscukeln
  • D1 första dagen man blöder
  • D28 dagen före första blödningsdagen
 5. FSH? Livslängd på Corpus? Zygot?
  • FSH påverkar ägget att växa
  • 13-14d
  • Befruktade äggets namn (HCG första levnadsveckan visar graviditet)
 6. Varför uteblir ägglossning under grav?
  FSH och LH hämmas av HCG, östrogen och progesteron
 7. Konception, Kapacitering, Konjuktion, Nidation?
  Samlag leder till bef, Befrukningsmogna spermier, Befruktat ägg (Zona Pellucida>Blastocyst) och 7e dagen fäster sig ägget i livmodersslemhinnan.
 8. Normal grav?
  40v (SM+7d-3m+1år)
 9. Fosterutvecklingen?
  • Odiffrentiella (inga skador >4v)
  • Empryonala (5-10v nerv/hjärta/hjärna/hörsel utveckling skada farligt)
  • Fetala Stadiet (11-40 lillhjärnan(!))
 10. Ultraljud?
  v17-19 kontroll av tillväxt, beräkna förlossnignslängd, anatomi, hur många foster, placentans läge, myom?.
 11. Fostervattenprov?
  Görs för att se krmosonfel. (Kub test)
 12. Fostervattnets och Placentans uppgift?
  • FV- Skyddar mot stötar, uttorkning, skyddar skelettet, tränar andning, dricker/kissar.
  • PC- Näring, syre, frakta bort slagg, producerar HCG.
 13. Placentabarriären? Placentaionsuffiens?
  • Membran som skiljer mammans cirkulation från barnets
  • Insuffiensen>MK funkar inte som den ska, tillväxthämning, syrebrist, undernäring.
 14. Vad är FAS?
  fetalt alkohol syndrom, alkohol/nikotin intag under graviditeten. barnnen ser ut som små gubbar, risk för mentalt retardation.
 15. Symtom på
  graviditet?
  • Amenorré,
  • illamående ( pga, HCG kan förespås som en bra graviditet då mamman har myket
  • HCG), humörsvängningar, spända bröst (och mörkare vårtgårdar), förhöjd
  • kroppstemt (pga. progesteronet som avslappnar all glatt muskulatur), lividitet
  • (eftersom blodgenomströmningen ökar i livmodern kan man i en gynundersökning se
  • att cervix har fått en mörkare blålila färg

  • Blodvolymen ökar 1L, hemoglobin sjunker, BT sjunker.
  • Från v. 12 sjunker det diastoliska trycket ej de systoliska.
  • Det kan sjunka med 10/20 mmHg.
  • Progresteron ökar(skydda mot värkar)>minskad tarmperistaltik(glattmusk)>Risk för UVI.
 16. Graviditetsinducerad
  hypertoni?
  • 3 sista månaderna (pga stressen) (d105mmhg)
  • Vila, stressfri miljö, sluta röka om rökare.
  • Kännbar puls hela kroppen.
 17. Preclamsi?
  • Havandeskapsförgiftning.
  • Uppkommer efter v.20. Två symptom som bör ge varningssignaler: Högt BLTR och
  • proteinuri (albumin i urin/äggvita i urin. Får ej vara högra än 0,3g/l)

  Ödem? Huvudvärk? Trött och ont? Ljuskänslig?
 18. HEllp? (
  • ont imagen specifikt över levern, Preclampsi kan övergå i ett eclampsi anfall då BLTR skjuter i höjden och kvinnan blir
  • cyanotiska och börjar krampa. Detta är en stor risk för både mor och barn. Vid
  • ett eclamsi anfall måste barnet fort ut och man gör allt för att rädda båda
  • två. Anfall kan även ske 3 dagar efter förlossning så var nog med att
  • kontrollera BLTR på dessa patienter.
 19. Graviditetsdiabetes?
  pga stress; socker passerar lätt genom placentan men inte insulin. Risk för storvuxna bäbisar "diabetesfetopati", ödem i ansiktet, röpuffsi, om moder sköter diabetesen = stödmata barnet (hypoglykemisk), slöa, sugslött.
 20. Mödrahälsovården?
  v5 första mötet, 9-12 inskrivning kontroll av bt sjukdom abort (RH?). Stötta är syftet.
 21. BM arbete:
  SF mått (nedre delen av livmodern) till fundus (översta delen) för att se hur barnet växer.
 22. RH Imunitet?
  • Om mamman är Rh- och barnet i magen har Rh+ så kan d-antikroppen från barnet föras
  • över till modern och därmed skapas en antikropp och risk att nästkommande graviditet kan de nya barnet utsättas för hemolys (anemi) och dö. GammaglobulinantiD Injektion ges max72h efter förlossningen, om kvinnan gjort abort  skall sprutan ges innan v12.
 23. Spontana missfall
  • f v 13, tidigt e v 13 sent.
  • Inkomplett (kommer ut i delar)
  • Komplett (allt kommer ut)
  • Viktigt att tömma utherus(infektionsrisk)
 24. Hotande missfall och Missed abortion samt Habituella missfall .
  • Hotande = Kvinnan blöder, modetapp stängd, barnet lever.
  • Missed= Kvarhållet missfall, hormoner fortsätter produceras, barnet är dött.

  Habituella= Återkommande.
 25. Orsaker till missfall?
  • Kromosomfel, infektioner, cervixinsuffiens >
  • Cervix öppnar sig fast barnet inte är färdigutvecklat.
 26. Aborter?
  • Medicinsk fram till v9 (mifegyn*antiprog*)
  • Kirurgisk v9-14 (Vakumaspiration)
  • Ef v 18 måste ett beslut från socstyrelsen (missbildning, missbruk, nära menarchen).
  • Viktigt att allt töms, risk för infektion.
 27. Extrauterin graviditet (kallas och X, utomkveds havandeskap och ektopisk graviditet)
  Nidation>ägget fastnar utanför> v6-8 smärta > snabb operation för risk att äggledaren spricker> Riskfaktorer: Spiral, salpingit, hög ålder.
 28. Mola Hydatidosa (Druvbörd)?
  • Känner sig gravid (HCG positivt högre än norm)
  • Niderar>Felutvecklas>Blåsliknande struktur i livmodern>bara manliga kromosoner i ägget (två sperms?)> Buksmärta> Leda till Korocarcionom.
  • Tömma uterus  och ej bli gravid på 6-12m.
Author
ID
281519
Card Set
Obstetrik
Description
Yeeh
Updated
Show Answers