Book 1.57.3 - 66.2

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. μετεμαθε (μεταμανθανω)
  he learn differently
 2. ἐν φυλακῃ
  protected
 3. μεταβαινοντες (μεταβαινω)
  migrating
 4. διαχραται (διαχραομαι)
  makes constant use
 5. ἀποσχισθεν (ἀποσχιζω)
  having been separated
 6. προσκεχωρηκοτων
  having come over to, joined with
 7. συχνων (ος  η  ον)
  many, numerous
 8. προς δη
  before that
 9. κατεχομενον (κατεχω)
  being occupied
 10. διεσπασμενον (διασπαω)
  being divided/separated
 11. θεωρεοντι (θεωρεω)
  spectating
 12. το τερας
  a sign, wonder
 13. οἱ λεβητες
  cauldrons
 14. ἐπεστεωτες (ἐφιστημι)
  placing upon
 15. ἐζεσαν (ζεω)
  they boiled
 16. ὑπερεβαλον (ὑπερβαλλω)
  they boiled over
 17. συνεβουλευε
  he advised
 18. ἀπειπασθαι (ἀπειπον)
  to disown
 19. στασιαζοντων (στασιαζω)
  being at odds
 20. των παραλων
  of the coast
 21. προεστεωτος (προιστημι) +gen
  being led by
 22. καταφρονησας (καταφρονεω)
  having set his sights upon
 23. τριτην στασιν
  a third faction
 24. συλλεξας
  having collected
 25. των ὑπερακριων
  the uplanders
 26. προστας (προιστημι)
  purporting, putting forward as an excuse/pretence
 27. δηθεν
  • adv
  • really, in truth
 28. καταλεξας (καταλεγω)
  having chosen
 29. κορυνηφοροι (ος  ον)
  club-bearing
 30. τας κορυνας
  clubs
 31. συνεπανασταντες (συνεπανιστημι)
  having made to rise up together
 32. συνταραξας (συνταρασσω)
  having thrown into confusion
 33. θεσμια (ος  α  ον)
  lawful
 34. κατεστεωσι (καθιστημι)
  (pf) standing
 35. (60) ἐρριζωμενην (ῥιζοω)
  being firmly rooted
 36. ἐκ νεης
  anew, afresh
 37. ἐστασιασαν (στασιαζω)
  they were at variance
 38. περιελαυνομενος (περιελαυνω)
  • lit. 'being driven about'
  • harassed, distressed
 39. τῃ κατοδῳ
  return
 40. εὐηθεστατον (εὐηθης  ες)
  silly
 41. ἀπεκριθη (ἀποκρινω)
  it was separated, distinguished
 42. ἐκ παλαιτερου
  from old (times)
 43. ἠλιθιου (ος  α  ον)
  idle, vain
 44. ἀπηλλαγμενον (ἀπαλλαξειω)
  being free from
 45. ἐν τῳ δημῳ τῳ Παιανιει
  in the Paianian deme
 46. μεγαθος ἀπο τεσσερων πηχεων ἀπολειπουσα τρεις δακτυλους
  her size being 3 fingers off 4 cubits
 47. τῃ πανοπλιῃ
  full armour
 48. ἐσβιβασαντες (εἰσβιβαζω)
  having put her on board
 49. προδεξαντες (προδεικνυμι)
  making an example, showing beforehand
 50. εὐπρεπεστατον (εὐπρεπης  ες)
  well-looking, glorious; also, 'plausible'
 51. ἐντεταλμενα (ἐντελλω)
  commanding
 52. εἰρημενῳ (ἐρω)
  being said
 53. ἐναγεων (ἐναγης  ες)
  under a curse
 54. καταλλασσετο (καταλλασσω)
  he was reconciling
 55. Ἱππιεω δε γνωμῃ νικησαντος
  Hippias' opinion prevailing
 56. τας δωτινας
  gifts, donations
 57. προαιδεατο (προαιδεομαι)
  it owes respect, is under obligation
 58. χρονος διεφυ (διαφυομαι)
  time elapsed
 59. ἐξηρτυτο (ἐξαρτυω)
  it had been prepared
 60. οἱ μισθωται
  the 'hires', the mercenaries
 61. ἐθελοντης
  of own initiative
 62. παρεχομαι
  providing, supplying
 63. ἰσχουσι (ἰσχω)
  they restrained, held
 64. στρατοπεδευομενοισι (στρατοπεδευω)
  being encamped
 65. προσερρεον (προσρεω)
  they were assembling, streaming in
 66. ἀσπαστοτερον (ἀσπαστος  ον)
  more welcome
 67. συνηλιζοντο (συναλιζω)
  these were assembling
 68. βοηθεουσι (βοηθεω)
  helping, coming to aid
 69. τους κατιοντας (κατειμι)
  those returning home
 70. συνιοντες (συνειμι)
  coming together, engaging in
 71. τα ὁπλα
  NB here = 'the camp'
 72. θειῃ πομπῃ
  by divine guidance
 73. παρισταται (παριστημι)
  he comes to
 74. προσιων (προσειμι)
  coming forth
 75. χρᾳ
  he proclaims
 76. ἐρριπται (ῥιπτω)
  it is thrown
 77. ὁ βολος
  the cast
 78. ἐκπεπετασται (ἐκπεταννυμι)
  it is spread
 79. οἱ θυννοι
  the tunny-fish
 80. οἱμησουσι (οἰμαω)
  they swoop
 81. σεληναιης (αιος  α  ον)
  moonlit
 82. ἐνθεαζων (ἐνθεαζω)
  being inspired
 83. ἐπηγε (ἐπαγω)
  he brought on
 84. προς ἀριστον
  toward breakfast
 85. μετεξετεροι (ος  α  ον)
  some among many
 86. ἐπιτεχναται (ἐπιτεχναομαι)
  he contrived
 87. ἁλισθειεν (ἁλιζω)
  they might be assembled
 88. διεσκεδασμενοι (διασκεδαννυμι)
  scattered
 89. ἐπι τα ἑωυτου
  to his own home
 90. τοις ἐπικουροισι
  allies
 91. ταις συνοδοισι
  collections, assemblies
 92. αὐτοθεν
  • adv
  • from the very spot, right there
 93. τους ὁμηρους
  hostages
 94. κατεστρεψατο (καταστρεφω)
  he conquered
 95. ἐπετρεψε (ἐπιτρεπω)
  he gave it over
 96. καθηρας ἐκ των λογιων
  having purified it due to oracles
 97. ἡ ἐποψις
  the view
 98. ἐξορυξας (ἐξορυσσω)
  having dug out
 99. μετεφορεε (μεταφορεω)
  he was transferring
 100. ἐπεπτωκεσαν
  they had fallen
 101. κατυπερτερους (ος  ον)
  above, superior
 102. προσεπταιον (προσπταιω)
  they were suffering disaster
 103. κακονομωτατοι (ος  ον)
  the most ill-governed
 104. ἀπροσμεικτοι
  having no contact with
 105. την εὐνομιην
  good government
 106. πιονα νηον
  rich temple
 107. διζω
  I am in doubt
 108. κατεστεωτα (καθιστημι) κοσμον
  the standing/current order/government
 109. ἐπιτροπευσαντα (ἐπιτροπευω)
  having been guardian
 110. μετεστησε (μεθιστημι)
  he changed
 111. παραβαινειν (παραβαινω)
  to transgress
 112. τας ἐνωμοτιας
  the bands of sworn soldiers
 113. τας τριηκαδας
  the bands of thirty
 114. τα συσσιτια
  the public messes
 115. εὐνομηθησαν (εὐνομεομαι)
  they were well-ordered
 116. εἱσαμενοι (ἱζω)
  having built
 117. ἐδραμον (τρεχω)
  they moved quickly
 118. εὐθενηθησαν (εὐθενεω(
  they flourished
 119. ἀπεχρα (ἀποχραω)
  it was sufficient
 120. ἐχρηστηριαζοντο
  they were seeking a prophecy
 121. βαλανηφαγοι (ος  ον)
  acorn-eating
 122. ἀποκωλυσουσιν
  they will hinder
 123. μεγαιρω
  I grudge, deny
 124. ποσσικροτον (oς  ον)
  beaten with the foot
 125. ὀρχησασθαι (ὀρχεομαι)
  to dance
 126. τῃ σχοινῳ
  with rope
 127. διαμετρησασθαι (διαμετρεω)
  to measure out
Author
ID
281117
Card Set
Book 1.57.3 - 66.2
Description
Herodotos Histories vocab
Updated
Show Answers