Misc. Nursing Terms

 1. areo
  air

  eg: anaerobe
 2. cephalo
  head

  eg: hydrocephaly
 3. de-
  down, from

  eg: decubitus
 4. leuko
  white

  eg: leukorrhea
 5. men
  month

  eg: menstruation
 6. naso
  nose

  eg: nasopharnyx
 7. path
  disease

  eg: pathology
 8. stomato
  mouth

  eg: stomatitis
Author
alixcurtain
ID
28046
Card Set
Misc. Nursing Terms
Description
misc. nursing terminology
Updated