Pediatri

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Sistemik başlangıçlı JRA tanı kriterleri nedir?
  • En az 1 eklemde artrit
  • En az 15 gün süreli
  • 4 bulgudan en az 1i
  • -Eritematöz döküntü
  • -Generalize LAP
  • -HSM
  • -Serozit
 2. JRA'ya sekonder MAS gelişimi ile JRA alevlenmesi nasık ayırt edilir?
  MAS'ta fibrin yıkım ürünleri artar
 3. Sistemik başlangıçlı JRA'da kötü prognoz kriterleri nedir
  • Poliartiküler tutulum
  • >3 ay süren ateş
  • >6 ay süren ESH⬆️
  • Trombositoz
 4. Oligoartiküler ve poliartiküler JRA tanı kriterleri nedir?
  • Oligo: İlk 6 ay 1-4 arası eklem tutulumu olması
  • -Persistan tip: Hastalık süresince 1-4 eklem
  • -Uzamış tip: 6 aydan sonra >4 eklem tutulumu (kötü prognozludur)

  Poli: İlk 6 ay >4 eklem tutulumu olur, RF + ve - diye sınıflandırılır
 5. JRA'nın en sık tipi nedir?
  Oligoartiküler
 6. Oligoartiküler JRA'da tutulmayan eklem hangisidir?
  Kalça
 7. Oligoartiküler JRA'da üveit riskini artıran faktörler nelerdir?
  • ANA+ olma
  • <6 yaş kız olma
 8. Poliartiküler JRA'da kötü prognoz kriterleri nedir?
  • Küçük yaş
  • RF + veya romatoid nodül varlığı
  • Tutulan eklem fazlalığı
  • Kalça, el, bilek tutulumu
 9. Çocukta psöriyatik artrit tanı kriterleri nedir?
  • Artrit ve
  • Psöriyazis veya şunlardan en az 2si:
  • -Daktilit
  • -Onikoliz veya pitting
  • 1. derece yakında psöriyazis
 10. Entezit ilişkili artrit tanı kriterleri nedir?
  • Artrit ve entezit veya
  • Artrit veya entezitle birlikte şunlardan en az 2si
  • -Sakloiliak eklem veya lumbosakral ağrı öyküsü
  • -HLA B-27 +
  • ->6 yaş erkekte artrit olması
  • -Akut ant üveit
  • -1. derece yakında AS, Reiter, İBH ile birlikte sakroileit, entezit ilişkili artrit, akut ant üveit
 11. Juvenil ankilozan spondilitin en sık kliniği nasıldır?
  • Oligoartrit ve entezitle karakterizedir
  • Bacaklar kollardan fazla etkilenir
  • Aksiyal tutulum geç dönemlerde olur
 12. Çocukta İBH ilişkili artrit formları nelerdir?
  • 1) İntestinal inflamasyonla korele artrit, spinayı etkilemez
  • 2) İnfalamasyondan bağımsız, ankilozan spondilite benzer

  2 form da HLA B27 ilişkilidir
 13. nil dermatomyozitin en sık komplikasyonu nedir?
  Aspirasyon pnömonisi
 14. Çocuklarda en sık skleroderma formu nedir?
  Lokalize
 15. Sklerodermanın çocukta en sık iç organ tutulumu nedir?
  AC
 16. Kawasaki tanı kriterleri nedir?
  • En az 5 gün süren ateş
  • Aşağıdakilerin en az 4ü
  • -Polimorfik egzantem
  • -Bilateral nonpürülan konjonktivit
  • -Ağız mukozası bulguları
  • -Unilateral LAP
  • -El-ayakta kızarıklık, ödem, soyulma
 17. Kawasaki'nin akut dönemde en sık kardiyak komplikasyonu nedir?
  Myokardit
 18. Kawasaki'nin tedavisi nedir?
  • Hastalığın 10. gününe kadar IVIG + aspirin
  • Sonra 6-8 hafta aspirin
 19. Kawasaki'de en son düzelen klinik bulgu nedir?
  Konjonktivit
 20. Kawasaki'de koroner anomali risk faktörleri nelerdir?
  • Erkek cinsiyet
  • <1 yaş
  • Uzamış ateş
  • Afebril dönemden sonra ateşin yeniden yükselmesi
  • Aşağıdaki lab bulguları
  • -Düşük trombosit veya Hb düzeyi
  • -Yüksek nötrofil ve çomak sayıları
  • -⬇️Na
  • -⬇️ albumin ve ⬇️IgG düzeyleri
 21. Behçet hastalığı için en güçlü risk faktörü nedir?
  HLA-B51
 22. Behçet tanı kriterleri nedir?
  • >3/yıl tekrarlayan oral ülser
  • Aşağıdakilerin en az 2si
  • -Genital ülser
  • -Göz bulgusu
  • -Cilt bulgusu
  • -Paterji pozitifliği

  HLA-B51 tanıyı destekler
 23. nin en sık klinik bulguları nelerdir?
  • 1) Palpabl purpura
  • 2) Karın ağrısı
  • 3) Artrit/artralji
 24. Küçük damar vaskülitlerinden hangisi nekrotizan vaskülit yapmaz?
  HSP
 25. HSP'de hangi antikorlar pozitif olabilir?
  • Antikardiyolipin
  • Antifosfolipid
 26. HSP'de tedavi nedir?
  • Destek
  • Ağır intestinal bulgular ve SSS bulguları steroidle tedavi edilir
 27. FMF tanısı nasıl konur?
  • En az 3 atak gerekir
  • Atak sırasında AFR artar sonrasında normalleşir
 28. Periyodik ateş yapan organik asidemi nedir?
  Hiper IgD sendromu (mevalonat kinaz eksikliği)
Author
ID
279645
Card Set
Pediatri
Description
a
Updated
Show Answers