Patoloji

 1. Memenin lobüler stromadan köken alan tümörleri nedir?
  • Fibroadenom
  • Filloides tm (custosarcoma phylloides)
 2. Plazma hücrelerinin tanısal olduğu hastalıklar nelerdir?
  • Sifiliz
  • Kronik endometrit
  • Klamidya servisiti
  • Otoimmün hepatit
  • Duktal ektazi
 3. Emzirmeyen kadında akut mastit tablosu neyi düşündürür?
  İnflamatuar karsinomu
 4. Memenin çok sert kitle yapan hastalığı nedir?
  Lenfositik mastopati (sklerozan lenfositik lobulitis)
 5. BRCA1 ilişkili meme kanserlerinin önemli özellikleri nedir?
  • Meduller yapıdadır
  • Hormon res ve HER2/neu ➖ (triple negatif)
 6. Meme ca riskini artıran sendromlar nelerdir?
  • Ailevi meme ca send (BRCA 1&2)
  • Li Fraumeni (p53-en çok artıran)
  • Cowden (PTEN)
  • Peutz-Jeghers (LKB1)
  • Ataksi-Telenjiektazi (ATM)
 7. Meme ca en sık yerleşimi neresidir?
  En sık sol meme üst dış kadran terminal duktolobüler üniteden gelişir
 8. DCIS türleri içinde mikroinvazyonun en fazla görüldüğü tip nedir?
  Komedokarsinom
 9. En sık görülen DCIS tipi nedir?
  Komedokarsinom
 10. Mikrokalsifikasyonların en sık görüldüğü DCIS tipi nedir?
  Komedokarsinom
 11. Meme başı akıntısının en sık görüldüğü DCIS tipi nedir?
  Mikropapiller tip
 12. Makroskopik olarak tebeşir tozu şeklinde çizgilenme ve kalsifikasyon gösteren meme tm hangisidir?
  İnvaziv duktal karsinom
 13. Meme kanserlerinin genetik ekspresyon paternine göre sınıflaması nasıldır?
  • Luminal A: En sık tip, kısmen triple ➕, iyi prognozludur
  • Luminal B: Triple ➕
  • Normal meme benzeri genotip: Hormon +, HER2/neu -
  • Bazal hücre benzeri genotip: En kötü, triple ➖, genç kadında daha sıktır
  • HER2/neu ➕ grup: Hormon res -
 14. İnvaziv lobüler meme ca histolojik görünümü nasıldır?
  • Fibröz stroma içinde tek hc kalınlığında kordonlar yapması tipiktir (indian file, single file)
  • Targetoid/öküz gözü dizilim paterni görülebilir
 15. Metastaz paterni farklı meme ca hangisidir?
  İnvaziv lobüler ca
 16. Memenin yumuşak, düzgün sınırlı tümörü hangisidir?
  Medüller ca
 17. Memenin solid, sinsityal tabakalar oluşturan, geniş sitoplazmalı, sık mitoz gösteren, belirgin nükleollü kanseri hangisidir?
  Medüller ca
 18. Memenin pushing tip büyüme gösteren kanseri hangisidir?
  Medüller ca
 19. Memenin benign sklerozan lezyonlara benzeyen kanseri hangisidir?
  Tübüler ca
 20. Myoepitelyal tabakanın olmadığı, dolayısıyla tümöral hücrelerin stromayla direk temasta olduğu kanserler nelerdir?
  • Prostat ca
  • Tübüler meme ca
 21. Meme ca'da en önemli prognostik faktörler nedir?
  • 1) Uzak met
  • 2) Aksiller LN tutulumu
  • 3) Tm çapı
Author
Farash
ID
279637
Card Set
Patoloji
Description
a
Updated