Küçük Stajlar

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. En sık konj herni tipi nedir?
  Bochdelek
 2. Konj AC hastalıkları hangi AC'de daha sıktır?
  Sol
 3. TÖF'lere en sık eşlik eden anomaliler nelerdir?
  Kardiyak (en sık VSD)
 4. Konj intestinal duplikasyonun en sık hangi tipi ve en sık nerede görülür?
  • Kistik form
  • İleoçekal bölgede
 5. Konj intestinal duplikasyonun en sık birliktelik gösterdiği anomaliler nedir?
  Hemivertebra ve spina bifida
 6. Anal atrezilerin tipleri nelerdir? Tedavi farkları nelerdir?
  • Yüksek tip: Pubokoksigeal çizginin üstünde, kolostomi gerekir
  • Alçak tip: Pubokoksigeal çizginin altında, kolostomi gerekmez
 7. <2 yaş en sık akut karın nedeni nedir?
  İnvajinasyon
 8. Omfalosele en sık eşlik eden anomaliler nelerdir?
  Kardiyak (en sık Fallot)
 9. İpek eldiven bulgusu hangi hastalıkta vardır?
  Çocukta inguinal hernide
 10. Çocukluk çağı inguinal herni yaklaşımı nasıldır?
  Strangülasyon riski ⬆️ olduğundan erken cerrahi
Author
ID
279633
Card Set
Küçük Stajlar
Description
a
Updated
Show Answers