Genel Cerrahi

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Tiroidin en sık konjenital anomalisi nedir? Kanserlerinin özelliği nedir?
  • Tiroglossal kist
  • Tiroid kanseri gelişebilir (medüller hariç)
 2. En sık ektopik fonksiyonel tiroid durumu nedir?
  Lingual tiroid
 3. Diferansiye tiroid kanserlerinde cerrahi sonrası takipte en iyi marker nedir?
  TG
 4. Riedel tiroiditi hangi hastalıklarla birlikte görülebilir?
  Mediastinal, retroperitoneal, retroorbital fibrozisle
 5. Guatrda cerrahi endikasyonları nedir?
  • Bası semptomları
  • Malignite şüphesi
  • Retrosternal guatr
  • Kozmetik
 6. Tiroid kanserlerinin en sık görünümü nasıldır?
  Tek, sert, solid kitle
 7. Tiroid kanserlerinde hangi gen mutasyonları gösterilmiştir?
  • RET: Meduller
  • MET, RET, TRK, PTC: Papiller
  • p53: Anaplastik
 8. Rutin profilaktik santral lenf nodu disseksiyonu hangi tiroid kanserlerinde yapılır?
  • Hürthle hücreli
  • Medüller
 9. RAI ablasyon hangi tiroid kanserlerinde yapılabilir?
  Papiller ve foliküler
 10. Medüller tiroid ca takibinde hangi markerlar kullanılır?
  Kalsitonin ve CEA
 11. Medüller tiroid kanserinde prognoz sıralaması nasıldır? (İyiden kötüye)
  Familyal non-MEN-MEN 2A-sporadik-MEN 2B
 12. Primer hiperparatiroidi nedenleri sıklık sırası nedir?
  • Tek adenom
  • Hiperplazi
  • Multipl adenom
  • Kanser (hepsi hiperfonksiyonedir)
 13. Primer ⬆️PTH'de preop ve perop en duyarlı yöntemler nelerdir?
  • Preop: Tc-Sestamibi sintigrafisi
  • Perop: Selektif venöz örnekleme
 14. Sekonder ⬆️PTH'de cerrahi endikasyonları nelerdir?
  • Dirençli kemik ağrıları
  • Patolojik kemik kırıkları
  • Dirençli kaşıntı
 15. Tersiyer ⬆️PTH'de cerrahi endikasyonu nedir?
  Fonksiyonel böbreğe rağmen bulguların düzelmemesi
 16. Feoda atak sırasında en güvenilir tanı yöntemi nedir?
  Serum metanefrin düzeyi
 17. Adrenal insidentiloma cerrahi endikasyonu nedir?
  >5 cm olması
Author
ID
279621
Card Set
Genel Cerrahi
Description
asd
Updated
Show Answers