Fizyoloji

 1. Kalbin embryolojik gelişiminin ilk basamağı nedir?
  • 3. haftada anjiyojenik küme hücrelerinden gelişime başlar
  • Anjiyojenik kümenin ortasında kardiyojenik küme oluşur, bu endotelial kalp tüpünün öncüsüdür
 2. Primordiyal kalpte hangi yapılar görülür?
  • Primitif ortak atriyum
  • Sağ ve sol ventrikül
  • Bulbus kordis
  • Truncus arteriosus
  • Sinus venosus
 3. Kalbin embryolojik oluşumu sırasında sinus venosusa kan akımı nerelerden gelir?
  • Vitellin (omfalomezenterik) ven: Vitellus kesesinden kanı kalbe getirir. Portal sistemin öncüsüdür
  • Umbilikal ven
  • Kardinal ven: Vena kavaları oluşturur
 4. Kalbin septum primumundan oluşan yapı nedir?
  Foramen ovalenin valvi
 5. Foramen ovalenin embryolojik öncüsü nedir?
  Ostium secundum
 6. Foramen ovale ne zaman kapanır?
  Doğumda fizyolojik olarak, 3. ayda anatomik olarak kapanır
 7. Kalbin iletici sistemi, Purkinje lifleri ve AV nod histolojik olarak hangi katmanlarda bulunurlar?
  • İletici sistem: Subepitelyal katman
  • Purkinje ve AV nod: Subendokardiyal katman
 8. Kalp kapakçıkları hangi yapıya tutunurlar?
  Anulus fibrosus
 9. Elastik arterlerde musküler arterlerden farklı olarak ne bulunmaz?
  Lamina elastika eksterna
 10. Kanın dolaşımında basıncı en çok hangi aşamada düşürülür?
  Arteriyollerde
 11. Lokal kan akımı hangi damarlar üzerinden kontrol edilir?
  Prekapiller arteriyoller (metarteriyoller)
 12. Kapillerlerin sınıflaması ve tipik örnekleri nedir?
  • Sürekli
  • Diyaframlı pencereli: Endokrin organ
  • Diyaframsız pencereli: Böbrek glomerülleri
  • Sinüzoid: Lenfoid doku (bazal membranı kesintili)
 13. AV anastomozlar en çok hangi organlarda bulunur?
  • Mide, ince bağırsaklar
  • AC
  • Böbrek
  • Testis, penis, over, uterus
  • Tükrük bezleri
 14. Pleksus mirabilis nedir?
  2 arter arasında (böbrek glomerülü) veya 2 ven arasında (KC ve pitüiter portal sistem) anastomozdur.
 15. SA düğüm nerede bulunur?
  Vena kava süperiorun sağ atriyuma açıldığı yerde.
 16. SA noddan çıkan uyarıyı sol atriyuma hangi yol iletir?
  Bachmann yolu
 17. Kalpte iletimin en hızlı ve en yavaş olduğu yerler nerelerdir?
  • En hızlı: Purkinje
  • En yavaş: AV nod
 18. Kalbin intrensek atım çıkarma hızları nedir?
  • SA düğüm: 60-90
  • AV düğüm: 40-60
  • Purkinje lifleri: 15-40
 19. Kalp kasındaki aksiyon potansiyeli kısımları nedir ve hangi kanallar sorumludur?
  • Depolarizasyon: Voltaj bağımlı Na kanalı
  • Plato: L tipi Ca kanalı K sızma kanalının etkisini nötralize eder.
  • Repolarizasyon: K sızma kanalı
 20. Kalpte pacemaker hücresinde aksiyon potansiyelinin aşamalarından hangi kanallar sorumludur?
  • Faz 4 (prepotansiyel): If tipi yavaş Na kanalı ve T tipi Ca sızma kanalı
  • Faz 0 (depolarizasyon): L tipi Ca kanalı
  • Faz 3 (repolarizasyon): K sızma kanalları
 21. Dikrotik çentik kalp siklusunun hangi döneminde görülür?
  İzovolumetrik gevşeme
 22. C dalgası kalp siklusunun hangi döneminde görülür?
  İzovolumetrik kasılma
 23. Periferik vasküler direnç en çok hangi faktöre bağlıdır?
  Damar çapı
 24. Kan akımının akut lokat kontrolünde en etkili mekanizma nedir?
  • Metarteriyollerin çapının değiştirilmesi
  • En önemli vasodilatör madde adenosindir
 25. En önemli anjiyogenetik maddeler nelerdir?
  • VEGF
  • bFGF
 26. Tüm düz kasları gevşeten mediyatör nedir?
  VİP
 27. Önemli baroreseptörler nerede bulunur? Hangi sinir taşır?
  • Arcus aorta (N. vagusun Cyon dalı)
  • Sinus caroticum (N. glossopharyngeusun Hering dalı)
  • Kardiyopulmoner reseptörler
 28. Kardiyak refleksler nelerdir?
  • Bainbridge refleksi
  • Bezold-Jarisch refleksi
  • Cushing refleksi
 29. Bainbridge refleksi nedir?
  Sağ atriyum gerilmesi sonucu kalpte taşikardi olması
 30. Bezol-Jarisch refleksi nedir?
  Ventriküllerin gerilmesi sonucu bradikardi ve vazodilatasyon olmasıdır
Author
Farash
ID
279614
Card Set
Fizyoloji
Description
asd
Updated