Dahiliye

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Jaccoud artropatisi nedir?
  SLE'de yumuşak dokulardan kaynaklanan nadir eklem deformiteleri
 2. Lupusun en sık GIS bulgusu nedir?
  KCFT bozukluğu
 3. Lupusun en son tanı kriterleri nedir?
  • En az 4 kriter (en az 1i klinik 1i immünolojik) veya
  • Biyopsi ile kanıtlanmış lupus nefriti VE
  • ANA veya anti-dsDNA pozitifliği
 4. Lupusun SSS tutulumundan hangi Ab sorumludur?
  Anti-ribosomal Ab
 5. RA hangi HLA ile ilişkilidir?
  HLA-DR4
 6. RA'te en sık eklem dışı bulgu nedir?
  Subkutan nodüller
 7. RA'in en sık kalp tutulumu nedir?
  Perikardit
 8. RA'te en sık nörolojik bulgu nedir?
  Karpal tünel
 9. RA'te en sık göz bulgusu nedir?
  Sjögren
 10. Felty sendromu nedir?
  RA + SM + nötropeni
 11. RA son tanı kriterleri nedir?
  • Sinovit
  • Seroloji
  • Sedim, CRP
  • Semptomlar>6 hafta
 12. RF'nin - olduğu durumlar nelerdir?
  • GO-PARİSS
  • Gut
  • OA
  • Psöriyatik artrit
  • AS
  • Reiter sendromu
  • İBH ilişkili artrit
  • Still hastalığı
  • Septik artrit
 13. RA'te en erken röntgen bulgusu nedir?
  Yumuşak doku şişliği ve periartiküler demineralizasyon
 14. RA'te progresyonun en önemli önleyicisi nedir?
  Metotreksat
 15. Sjögren'in en sık organ tutulumu nedir?
  Böbrek
 16. Wegenerin en sık tuttuğu sistem ve en sık belirtisi nedir?
  • KBB
  • Bilateral pürülan nasal akıntı
 17. Behçet'in en ölümcül vasküler tutulumu nedir?
  Pulmoner arter anevrizması
 18. Aksiyel iskeletin en sık inflamatuar hastalığı nedir?
  AS
 19. HLA-B27'nin en sık eşlik ettiği hastalık nedir?
  AS
 20. AS'te vertebral fleksiyon kısıtlılığı hangi testle gösterilir?
  Schober
 21. AS'te en sık tutulan eklem dışı organ nedir?
  Göz (üveit)
 22. AS'in A'ları nelerdir?
  • Ant üveit
  • Apikal pulmoner fibrosis
  • AY
  • AV blok
  • Amiloidoz
  • IgA nefropatisi
  • kAuda equina sendromu
 23. AS için tanı kriterleri nedir?
  • Sakroileit + en az 1 SpA bulgusu veya
  • HLA-B27 + en az 2 SpA bulgusu
 24. OA'da hangi eklemler tutulmaz?
  • Dirsekler
  • El-ayak bilekleri
  • MKFler
 25. Psödogut en sık hangi eklemi tutar?
  Diz
Author
ID
279610
Card Set
Dahiliye
Description
asd
Updated
Show Answers