Anatomi

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. DKY'nin duyusunu hangi sinirler alır?
  • N. vagusun r. auricularisi (Arnold siniri)
  • N. auriculotemporalis (V3)
 2. Orta kulağın ön, üst, arka ve alt duvarları hangi yapılarla komşudur?
  • Ön: a. carotis int, m. tensor tympani, tuba auditiva
  • Üst: tegmen tympani fossa cranii mediadan ayırır
  • Arka: antrum mastoideum
  • Alt: v. jugularis int
 3. Orta kulak boşluğunun duyusunu hangi sinir taşır?
  N. glossopharyngeus
 4. Yutkunma sırasında tuba auditivanın ağzını açan esas kas nedir?
  M. salpingopharyngeus
 5. Kemik ve zar labirentler hangi yapılardan oluşur?
  • Kemik: Cochlea, vestibulum, canalis semicircularisler
  • Zar: Ductus cochlearis, sacculus&utriculus, ductus semicircularisler
 6. Meatus acusticus int'tan hangi yapılar geçer?
  • 7&8. KS
  • A. labyrinthi
Author
ID
279605
Card Set
Anatomi
Description
asd
Updated
Show Answers