MINISTERIAL LEKSIYON 7

 1. (Mat 17:14-16)
  Hindi mapagaling ang batang himatayin na inaalihan ng demonio / not able to heal the epileptic boy possesed by the devil.
 2. (Mat 17:18)
  Pinagaling ni Jesus / Jesus healed him
 3. (Mat 17:19-20 at 17)
  Dahil sa kakauntian ng pananampalataya / due to scarcity of faith
 4. (Heb 11:29)
  nagdaan sa gitna ng dagat na mapula / passed through the red sea
 5. (Exo 14:13-16, 21-22)
  Pinapaghiwalay ng Panginoon ang dagat / The Lord divided the sea
 6. (Heb 11:30)
  Nalagpak ang mga kuta / the walls came down. (of Jericho)
 7. (Jos. 6:1-5, 12-16, 20)
  Ang itinagubilin ng Diyos kay Josue / Instructed by God to Joshua
 8. (I Sam 17:32-37, 38-51)
  Ang pag-asa ni David ay ang Diyos / the hope of David is God
 9. (Efe 6:12)
  Laban sa kadiliman / Against the Darkness
 10. (II Cor. 10:4-5)
  May kapangyarihang makagiba ng mga kuta ang aral o salita ng Diyos / the authority to destroy the walls with the teachings or words of God
 11. (Efe 6:16)
  Taglayin ang kalasag / Possess the Sheild
 12. (I Sam. 17:1-11)
  Natakot sa kawalan ng pananampalataya / feared the loss of faith
 13. (Blg. 13:17-20, 30-32)
  Magdala ng masamang ulat / brought a bad report
 14. (Mar 11:22) at (Luk 17:5)
  Magtaglay ng pananampalataya / Cherish of Faith
Author
Anonymous
ID
27877
Card Set
MINISTERIAL LEKSIYON 7
Description
LESSON 7
Updated