χειρουργικές παθήσεις παχέος εντέρου

The flashcards below were created by user Crystalenia on FreezingBlue Flashcards.

 1. Απόφραξη παχέος εντέρου - Αίτια
  • καρκίνος 65%
  • εκκολπωματίτιδα 20%
  • συστροφή 5%
  • διάφορα 10% (φλεγμονώδεις νόσοι, καλοήθεις όγκοι, ενσφήνωση κοπράνων, ακτινική εντερίτιδα)
 2. Απόφραξη παχέος εντέρου - Κλινική εικόνα
  • σπλαχνικό κωλικοειδές άλγος
  • αναστολή αποβολής αερίων-κοπράνων
  • έμετοι
  • βορβορυγμοί
  • κοιλιακή διάταση – τυμπανικότητα
  • κοιλιακή Μάζα, αίμα από το ορθό, κενό ορθό
  • σημεία περιτονίτιδας
 3. Απόφραξη παχέος εντέρου - Επιπλοκές
  • σήψη
  • διάτρηση – περιτονίτιδα
  • οξεία μικροβιακή κολίτιδα – νέκρωση        (κλωστηρίδιο Welchii)
 4. Απόφραξη παχέος εντέρου - Διάγνωση
  • απλή ακτινογραφία κοιλίας
  • πρωκτοσιγμοειδοσκόπηση
  • κολονοσκόπηση
  • βαριούχος υποκλυσμός
 5. Απόφραξη παχέος εντέρου - Διαφορική Διάγνωση
  • απόφραξη λεπτού εντέρου
  • παραλυτικός ειλεός
  • ψευδοαπόφραξη εντέρου
 6. Απόφραξη παχέος εντέρου - Θεραπεία
  Υψηλοί υποκλυσμοί

  ΔΕ κόλον: ΔΕ ημικολεκτομή

  • ΑΡ κόλον:
  • Εγχείρηση τριών σταδίων:
  • εγκαρσιοστομία, εκτομή – αναστόμωση, σύγκλειση εγκαρσιοστομίας
  • Εγχείρηση δύο σταδίων:
  • εκτομή – κεντρική κολοστομία, αναστόμωση
  • Εγχείρηση ενός σταδίου:
  • εκτομή – αναστόμωση, μετά έκπλυση ή εκτεταμένη ΑΡ κολεκτομή - αναστόμωση
 7. Εκκολπωμάτωση παχέος εντέρου - Κλινική εικόνα
  • βύθιο κοιλιακό άλγος
  • δυσκοιλιότητα
  • αιμορραγικές κενώσεις
  • μαζική αιμορραγία από ορθό
 8. Εκκολπωμάτωση παχέος εντέρου - Διαφορική διάγνωση
  • εκκολπωματίτιδα (15-40%)
  • καρκίνος παχέος εντέρου
 9. Εκκολπωμάτωση παχέος εντέρου - Επιπλοκές
  • εκκολπωματίτιδα
  • μαζική αιμορραγία
 10. Εκκολπωμάτωση παχέος εντέρου - Θεραπεία
  • δίαιτα υψηλού υπολείμματος
  • σιγμοειδοτομή – ταινιοτομή
  • κολεκτομή (αιμορραγία)
 11. Εκκολπωματίτιδα Π.Ε. - Ορισμός
  • ρήξη ενός εκκολπώματος:
  • - περικολικός φλέγμονας
   - γενικευμένη περιτονίτιδα
 12. Εκκολπωματίτιδα Π.Ε. - Κλ. εκδήλωση
  • Διάχυτο κοιλιακό άλγος με ευαισθησία κατά την ψηλάφηση
  • Πυρετός
  • Δυσκοιλιότητα
  • Πιθανή αιματοχεσία
 13. Εκκολπωματίτιδα Π.Ε. - Εξέλιξη περικολικού φλέγμονα
  • 1. απορρόφηση – αυτόματη υποχώρηση 
  • 2. περιτονίτιδα
  • 3. απόφραξη
  • 4. περικολικό απόστημα
  •  - απορρόφηση
  •  - επέκταση
  •  - ρήξη προς περιτοναϊκή κοιλότητα-περιτονίτιδα
  •  - ρήξη προς κόλον – αυτόματη ίαση
  •  - ρήξη προς κοίλο σπλάχνο – συρίγγιο
  •  - ρήξη προς δέρμα – εντεροδερματικό συρίγγιο
 14. Εκκολπωματίτιδα Π.Ε. - Διάγνωση
  • C/T κοιλίας (εξέταση εκλογής)
  • α/α κοιλίας
  • υποκλυσμός γαστρογραφίνης
  • σιγμοειδοσκόπηση
  • κυστροσκόπηση (υποψία κολοκυστικού συριγγίου)
 15. Εκκολπωματίτιδα Π.Ε. - Επιπλοκές
  • απόστημα
  • απόφραξη
  • διάτρηση
  • συριγγοποίηση (ΟΓΣ, έντερο, πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα, κόλπος, περίνεο)
 16. Εκκολπωματίτιδα Π.Ε. - Συντηρητική θεραπεία
  παρεντερική λήψη αντιβιοτικών, ενδοφλέβια χορήγηση υγρών και νηστεία
 17. Εκκολπωματίτιδα παχέος εντέρου - Χειρουργική Θεραπεία
  Γαστροστομία - μονή ή διπλή
 18. Συστροφή παχέος εντέρου - Είδη
  • Συστροφή σιγμοειδούς: επίκτητη επιμήκυνση
  • Συστροφή τυφλού: συγγενής υποκαθήλωση
 19. Συστροφή παχέος εντέρου - Συμπτώματα και σημεία
  • απόφραξης
  • στραγγαλισμού-περιτοναϊκής αντίδρασης
  • νέκρωσης-διάτρησης-περιτονίτιδας
 20. Συστροφή παχέος εντέρου - Διάγνωση
  • α/α κοιλίας - σημείο κόκκου καφέ
  • βαριούχος υποκλυσμός - σημείο ράμφους πτηνού
  • σιγμοειδοσκόπηση
  • κολονοσκόπηση
 21. Συστροφή παχέος εντέρου - Επιπλοκές
  • στραγγαλισμός
  • γάγγραινα
  • διάτρηση
  • περιτονίτιδα
  • σήψη
 22. Θεραπεία συστροφής τυφλού
  • Αποσυμφόρηση (κολονοσκόπηση)
  • Αποσυμφόρηση-καθήλωση (χειρουργική)
  • ΔΕ κολεκτομή (σε γάγγραινα)
 23. Θεραπεία συστροφής σιγμοειδούς
  • αποσυμφόρηση (κολονοσκόπηση)
  • αποσυμφόρηση - χειρ.καθήλωση
  • άμεση εκτομή σε στραγγαλισμό
  • εκλεκτική εκτομή
 24. πολύποδες παχέος εντέρου - ταξινόμηση
  • Α. ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ
  • Β. ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ
  • Γ. ΑΜΑΡΤΩΜΑΤΑ
  • Δ. ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΟΙ
  • Ε. ΔΙΑΦΟΡΟΙ
 25. πολύποδες παχέος εντέρου - συμπτώματα
  • ασυμπτωματικοί
  • αίμα ή/και βλέννη από το ορθό
  • αλλαγή συνηθειών εντέρου
  • τεινεσμός
  • σημεία μερικής – πλήρους απόφραξης
  • εγκολεασμός – πρόπτωση από το ορθό
  • εξωκολικές εκδηλώσεις
 26. πολύποδες παχέος εντέρου - διάγνωση
  • δακτυλική εξέταση
  • ορθοσιγμοειδοσκόπηση
  • κολονοσκόπηση
  • βαριούχος υποκλυσμός
 27. πολύποδες παχέος εντέρου - θεραπεία
  • ενδοσκοπική αφαίρεση
  • αφαίρεση μέσω κολοτομής
  • τμηματική κολεκτομή
  • υφολική κολεκτομή
  • πρωκτοκολεκτομή
 28. Ca Π.Ε.-ορθού - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ DUKE
  • στάδιο Α: προσβολή βλεννογόνου-υποβλεννογονίου
  • στάδιο Β: προσβολή μυϊκού χιτώνα
  • στάδιο C: προσβολή επιχωρίων λεμφαδένων
  • στάδιο D: απομακρυσμένες μεταστάσεις
 29. Ca Π.Ε.-ορθού - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ASTLER-COLLER
  • στάδιο Α: προσβολή βλεννογόνου-υποβλεννογονίου
  • στάδιο Β1: προσβολή μυϊκού χιτώνα
  • στάδιο Β2: προσβολή μυϊκού χιτώνα και περικολικού λίπους
  • στάδιο C1: προσβολή επιχωρίων λεμφαδένων
  • στάδιο C2: προσβολή λεμφαδένων και περικολικού λίπους
  • στάδιο D: απομακρυσμένες μεταστάσεις
 30. Ca Π.Ε.-ορθού - συμπτώματα/ κλινικά σημεία ΔΕ κόλου
  • αργεί να δώσει συμπτώματα
  • αίμα στα κόπρανα – αναιμία
  • άλγος στον ΔΕ λαγόνιο βόθρο
  • ψηλαφητή μάζα στον ΔΕ λαγόνιο βόθρο (10%)
  • απόφραξη-διάτρηση (πολύ σπάνια)
  • απώλεια βάρους, ίκτερος, ηπατομεγαλία
 31. Ca Π.Ε.-ορθού - συμπτώματα/ κλινικά σημεία ΑΡ κόλου
  • δίνει νωρίς συμπτώματα
  • αλλαγή συνηθειών εντέρου
  • δυσκοιλιότητα-κοιλιακή διάταση
  • μερική-ολική απόφραξη
  • αίμα ή/και βλέννη στα κόπρανα
 32. Ca Π.Ε.-ορθού - συμπτώματα/ κλινικά σημεία ορθού
  • δίνει νωρίς συμπτώματα
  • αίμα ή/και βλέννη στα κόπρανα
  • τεινεσμός-βύθιο περινεϊκό άλγος
  • απόφραξη (σπάνια λόγω ευρέως και διατατού αυλού)
 33. Ca Π.Ε.-ορθού - κλινική εξέταση
  • ψηλάφηση κοιλίας
  • ψηλάφηση λεμφαδένων
  • δακτυλική εξέταση από το ορθό
  • δακτυλική εξέταση από τον κόλπο
 34. Ca Π.Ε.-ορθού - εργαστηριακά ευρήματα
  • αιματολογικά, βιοχημικά
  • CEA → έλεγχος κάθαρσης/ υποτροπής μετά θεραπευτική εγχείρηση
  • α/α θώρακος-κοιλίας
  • βαριούχος υποκλυσμός
  • σιγμοειδοσκόπηση-κολονοσκόπηση
  • πυελογραφία
  • σπινθηρογράφημα οστών
  • U/S ήπατος-πυέλου
  • C/T κοιλίας-θώρακος
 35. Ca Π.Ε.-ορθού - ειδικές εξετάσεις
  • πρωκτοσκόπηση
  • ορθοσιγμοειδοσκόπηση
  • εύκαμπτη σιγμοειδοσκόπηση
  • ολική κολονοσκόπηση
  • κυστεοσκόπηση
 36. Ca Π.Ε.-ορθού - θεραπεία καρκίνου παχέος εντέρου
  • εντρική κάθαρση εντέρου>20cm
  • περιφερική κάθαρση εντέρου>5cm
  • σύστοιχος λεμφαδενικός καθαρισμός
  • κάθαρση μέχρις ρίζα μεσεντερίου
  • κάθαρση διηθουμένων οργάνων
  • ωοθηκεκτομή
 37. Ca Π.Ε.-ορθού - θεραπεία καρκίνου ορθού
  • - Ca κεντρικού 3μορίου: υψηλή πρόσθια εκτομή
  • - Ca μέσου 3μορίου: χαμηλή εκτομή
  • - Ca περιφ. 3μορίου: κοιλιοπερινεϊκή εκτομή
   - Διαπρωκτική αφαίρεση

  - Ca >Β2 κατά Astler-Coller συμπληρωματική ακτινοβολία και ΧΜΘ
 38. Ενδείξεις διαπρωκτικής αφαίρεσης
  • ανώτερο όριο Ca μέχρι 8cm από περίνεο
  • Ca που καταλαμβάνει λιγότερο από το 1/3 της περιφέρειας
  • Ca που εντοπίζεται στα πλάγια και οπίσθιο τεταρτημόρια
  • Ca που διηθεί μέχρι την μυϊκή στοιβάδα
Author
ID
278709
Card Set
χειρουργικές παθήσεις παχέος εντέρου
Description
χειρουργικές παθήσεις παχέος εντέρου
Updated
Show Answers