2014-06-26

 1. entfernen
  odstrániť
 2. um-schauen
  rozhliadať sa (okolo seba)
 3. nach-schauen
  • hľadať niekoho
  • pozerať sa za niekým
 4. sagen zu
  • vyjadriť sa k
  • povedať k
 5. sprechen über
  hovoriť o
 6. liegen an
  spočívať v
 7. sich Zeit nehmen für
  venovať čas na niečo
 8. ein Hinweis auf
  poukazovanie na
 9. hin-weisen
  • poukazovať
  • upozorniť
 10. hin-weisen auf (etw.)
  • poukazovať na
  • upozorniť na
 11. nach-denken über
  rozmýšľať o
 12. entscheiden über
  rozhodnúť o
 13. zufrieden sein mit
  byť spokojný s
 14. überzeugt sein von
  byť presvedčený o
 15. sich überzeugen von
  presvedčiť sa o
 16. geeignet sein für
  • hodiť sa na
  • hodiť sa pre
 17. geeignet für
  • vhodný na
  • vhodný pre
 18. eigen sich
  • hodiť sa
  • byť vhodný
 19. sich ärgern über
  hnevať sa na
 20. warten auf
  čakať na
 21. Mut haben zu
  mať odvahu na
 22. sich bewerben auf
  sich bewerben um
  uchádzať sa o
 23. Spaß haben an
  mať radosť z
 24. Lust haben zu
  • mať chuť na
  • mať chuť do
 25. r Störenfried
  • rušiteľ pokoja
  • vtierka
  • vyrušiteľ
 26. e Plaudertasche, -n
  táraj
 27. r Ahnungsloser, -s
  • ten čo nemá ani šajn
  • ten čo nemá zadnie
 28. r Eindringling, -e
  votrelec
 29. r Bittsteller, -s
  prosebník
 30. benehmen sich
  • správať sa
  • chovať sa
 31. s Benehmen
  • správanie
  • chovanie
 32. r Weiterleiter, -n
  • ten, kto presúva prácu ďalej
  • ten, čo deleguje
 33. spinnen
  • tkať
  • spriadať
  • priasť
 34. Du spinnst wohl!
  Tebe šibe!
 35. Der (Die) stpinnt!
  Jemu (jej) šibe!
 36. e Pleite, -n
  bankrot
 37. Ich bin Pleite.
  • Som švorc.
  • Som bez peňazí.
 38. Es weis darauf hin ...
  Poukazuje to na ...
Author
balu_1
ID
278618
Card Set
2014-06-26
Description
Deutsch
Updated