Collocations 14

The flashcards below were created by user magdaona on FreezingBlue Flashcards.

 1. honestly think
  szczerze myślę
 2. give sth though
  przemyśleć coś
 3. bear in mind
  pamiętać
 4. common knowledge
  wszyscy wiedzą
 5. grasp the importence of
  złapać jakie coś jest ważne
 6. grasp the nettle
  złapać byka za rogi
 7. take the view
  wierzę
 8. be a foregone conclusion
  być z góry przesądzonym
 9. rough idea
  ogólny pomysł
 10. subscribe to the theory
  popierać teorię
 11. widespread belief
  powszechne przekonanie
 12. opinions are divided
  opinie są podzielone
 13. firm conviction
  szczere przekonanie
 14. I am becoming aware
  Ja staje się świadomy
 15. judge someone harshly
  surowo kogoś oceniać
 16. poor judgement
  nieumiejętność oceny sytuacji
 17. pass judgement on
  wydawać opinię
 18. a lack of judgement
  brak oceny
 19. error of judgement
  błędna ocena
 20. lateral thinking
  myślenie lateralne (kojarzenie elementów zwykle ze sobą nie kojarzonych)
 21. fertile imagination
  bujna wyobraźnia
 22. wrestle with a problem
  siłować się z problemem
 23. nagging doubt
  dręcząca wątpliwość
 24. fuel speculation
  podgrzewać spekulacje
 25. jump to conclusion
  wyciągnąć pochopne wnioski
Author
ID
278405
Card Set
Collocations 14
Description
Thoughts and ideas
Updated
Show Answers