slova oblivion 5-10m.txt

The flashcards below were created by user pvlschreiber on FreezingBlue Flashcards.

 1. anfühlen sich
  -cítit, vnímat
 2. stoßen
  -přesunout
 3. zerbrechen sich den Kopf
  -lámat si hlavu
 4. verfallen
  -upadnout
 5. verseuchen
  -zamořit, znečistit
 6. s Überbleibsel
  -zbytek
 7. tagsüber
  -přes den
 8. startklar
  -připravený ke startu
 9. ausfallen
  -mít poruchu
 10. gefährden
  -ohrožovat
 11. übermitteln
  -předat
 12. stopfen
  -ucpat
 13. wehren sich
  -bránit se
 14. -cítit, vnímat
  anfühlen sich
 15. -přesunout
  stoßen
 16. -lámat si hlavu
  zerbrechen sich den Kopf
 17. -upadnout
  verfallen
 18. -zamořit, znečistit
  verseuchen
 19. -zbytek
  s Überbleibsel
 20. -přes den
  tagsüber
 21. -připravený ke startu
  startklar
 22. -mít poruchu
  ausfallen
 23. -ohrožovat
  gefährden
 24. -předat
  übermitteln
 25. -ucpat
  stopfen
 26. -bránit se
  wehren sich
Author
ID
278035
Card Set
slova oblivion 5-10m.txt
Description
german
Updated
Show Answers