Λιθίαση Ουροποιητικού

The flashcards below were created by user Crystalenia on FreezingBlue Flashcards.

 1. Εμπλεκόμενοι παράγοντες - Επιγραμματικά
  (αναλυτικά στις προαιρετικές κάρτες)
  α) Ενδογενείς: Ηλικία, Οικ. Ιστορικό, Κληρονομικότητα, Ανατομικές ανωμαλίες, Μεταβολικές δτχς, Νοσήματα

  β) Εξωγενείς: Τόπος διαβίωσης, Επάγγελμα, Διατροφή, Φάρμακα
 2. Λίθοι Ασβεστίου - Αίτια
  • 1. Υπερασβεστιουρία (>250mg/24h)/ Υπερασβεσταιμία
  • 2. Υπεροξαλουρία (>45mg/24h)
  • 3. Υποκιτρακουρία (<320mg/24h)
 3. Λίθοι Ουρικού οξέος - Αίτια
  • Υπερουρικοζουρία (>700mg/24h)
  • Οξινο pH (<5,5)
  • Χαμηλή διούρηση
 4. Λίθοι Κυστίνης ⇔ Κυστινουρία
  Αυτοσωμική υπολειπόμενη νόσος που χαρακτηρίζεται απο ανωμαλία διαμεμβρανικής μεταφοράς - αδυναμία επαναρρόφησης.

  • Ετερόζυγη ⇢ Σπάνια λιθίαση
  • Ομόζυγη ⇢ Κυστινουρία >600−1400mg/24h
 5. Φλεγμονώδης λιθίαση - Αίτια
  Βακτήρια που παράγουν ουρεάση → Πρωτέας, Κλεμπσιέλα, Ουρεόπλασμα, Μυκόπλασμα, Ψευδομονάδα.
 6. Συμπτωματολογία Λιθίασης
  Ασυμπτωματική, Κωλικός, Αιματουρία, Φλεγμονή, Νεφρική ανεπάρκεια
 7. ΔΔ κωλικού
  (Λιθίαση ουροποιητικού)
  Οξ. σκωληκοειδίτιδα, ρήξη έκτοπης κύστης, Εκκολπωματίτιδα, Χολιδοχολιθίαση, Πεπτικό έλκος, Αορτικό ανέυρυσμα, συστροφή όρχεος, παθολογική κατάσταση ωοθηκών
 8. Διάγνωση - Εργαστηριακά
  (Λιθίαση ουροποιητικού)
  • 1. Γενική Αίματος
  • 2. Βιοχημικός έλεγχος (ουρία, κρεατινίνη, κλπ.)
  • 3. Γενική ούρων (RBCs, WBCs, pH, νιτρώδη)
  • 4. Καλλιέργεια ούρων
 9. Διάγνωση - Απεικονιστικές εξετάσεις
  (Λιθίαση ουροποιητικού)
  C/T (golden standard), ΝΟΚ, U/S, ΕΦ ουρογραφία
 10. Θεραπεία
  (Λιθίαση ουροποιητικού)
  • Αναλγησία
  • Αντιμετώπιση Σήψης
  • Άρση Απόφραξης
  • Αντιμετώπιση Λίθου
  • Αντιμετώπιση Υπολειμμάτων
  • Αντιμετώπιση Υποτροπής
 11. Αναλγησία
  (Λιθίαση ουροποιητικού)
  • ΜΣΑΦ, επί αποτυχίας Οπιοειδή 2ης γραμμής
  • Σπασμολυτικά πριν την ΕΦ χορήγηση μη ναρκωτικών φαρμάκων με αντένδειξη για ΜΣΑΦ
 12. Άρση Απόφραξης
  (Λιθίαση ουροποιητικού)
  JJ stent ή Νεφροστομία.

  Η νεφροστομία δεν απαιτεί ολική νάρκωση και δεν απαιτεί τοποθέτηση εργαλειών - συρμάτων εντός του ουρητήρα, αλλά έχει πιθανόν σοβαρότερες επιπλοκές
 13. Αντιμετώπιση Σήψης
  (Λιθίαση ουροποιητικού)
  • Λήψη καλλιέργειας και άμεση έναρξη αντιβιοτικής αγωγής (μεταφορά στην ΜΕΘ αν κρίνεται απαραίτητο)
  • Επανεκτίμηση αντιβιοτικής αγωγής μετά το αντιβιόγραμμα
 14. Αντιμετώπιση Λίθου
  (Λιθίαση ουροποιητικού)
  Προηγείται ύφεση της - πιθανόν υφιστάμενης - λοίμωξης

  Συντήρηση: Αναλγησία (ΜΣΑΦ), Λήψη άφθονων υγρών, Σωματική κίνηση, Ούρηση σε δοχείο (συλλογή λίθου), Τακτικός ακτονολογικός έλεγχος της πορείας του λίθου (ΝΟΚ ± U/S / 7-10 μέρες), χορήγηση α-blockers ή Αναστολείς διαύλων Ca+
 15. Αφαίρεση λίθου - Μέθοδοι
  (Λιθίαση ουροποιητικού)
  • SWL (Shockwave lithotripsy)
  • ↳ επηρεάζεται απο: Χειριστή, Μηχάνημα, Σωστό setting, Ασθενή, Μέγεθος/θέση/σύσταση λίθου


  • URS (Ureteroscopic lithotripsy)
  • ↳ Ημιάκαμπτη ή Εύκαμπτη. Απαιτεί Γεν. Αναισθησία και διεγχειρητική αντιβίοση


  • PCNL (Precutaneous Nephrolithotomy)
 16. Πρόληψη Υποτροπής
  (Λιθίαση ουροποιητικού)
  • Τακτικός μεταβολικός έλεγχος → εντόπιση >80%
  • Στοχευμένη θεραπεία μετά απο SWL/ PCNL
 17. Ασθ. υψιλού κινδύνου για υποτροπή
  (Λιθίαση ουροποιητικού)
  • Παιδιά, έφηβοι, ασθ. με οικογενειακό Ιστορικό.
  • Συχνές υποτροπές (>3 λίθοι/ 3-ετία), Νοσ. ΓΕΣ (Chron's, ΕΚ, εντερικό by-pass, δυσαπορρόφηση), Υπερπαραθυρεοειδισμός - Σαρκοείδωση, Μονήρης νεφρός - Νεφρασβέστωση, Μαζικό λιθισιακό φορτίο άμφω, Υπολειμματική λιθίαση (3 μήνες μετά θεραπείας), Μη- ασβεστούχοι λίθοι (INF, CY, UR), Λίθοι CaP (Brushite)
 18. Μεταβολική Διερεύνση - 1η Επίσκεψη
  (Λιθίαση ουροποιητικού)
  Αιμοληψία → Ca, Αλβουμίνη, Κρεατινίνη, Ουρικό οξύ, Na, K, PTH

  Εξ. Ούρων → pH, WBCs, βακτήρια, νιτρίτης, κρύσταλλοι, test νιτροπρωσσικού Na

  Καλλιέργεια ούρων
 19. Μεταβολική Διερεύνση - 2η Επίσκεψη
  (Λιθίαση ουροποιητικού)
  Συλλογή ούρων 24h → V ούρων, Ca, οξαλικά, κιτρικά, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, Mg, P, ουρία, Na, K
 20. Μεταβολική διερεύνηση - Οδηγίες μετά την 2η Επίσκεψη
  (Λιθίαση ουροποιητικού)
  • V ούρων <2L ↣ αύξηση υγρών
  • Ca >250mg ↣ ↓ πρόσληψης Ca (max. 1gr/d)
  • Na >200mg ↣ ↓ πρόσληψης αλατιού
  • Ουρικό >700mg ↣ ↓ πρόσληψης κρέατος
  • Οξαλικά >45mg ↣ ↓ τροφών όπως σπανάκι, τσαΐ, ξηροί καρποί, σοκολάτα
  • Κιτρικά <320mg ↣ ↑ φρούτων & λαχανικών
 21. Μεταβολική Διερεύνση - 3η Επίσκεψη
  (Λιθίαση ουροποιητικού)
  Νέα συλλογή ούρων 24h.
Author
ID
277950
Card Set
Λιθίαση Ουροποιητικού
Description
Ουρολογία - Λιθίαση ουροποιητικού
Updated
Show Answers