Collocations 12

 1. join the staff
  dołączyć do grona
 2. make a living
  zarabiać na życie
 3. members of staff
  członkowie grona
 4. maternity leave
  urlop macieżyński
 5. go part-time
  pracować na pół etatu
 6. do a job-share
  dzielić z kimś pracę
 7. go through a difficult period
  przechodzić trudny okres
 8. lay sth off
  dać sobie z czymś spokój
 9. go freelance
  pracować niezależnie
 10. volume of work

  volume of traffic/ sale/market/import/export
  natężenie pracy


  natężenie ruchu/...
 11. earn a good living
  dobrze zarabiać
 12. practise medicine
  pracować jako lekarz
 13. carve a niche (for myself)
  znaleźć sobie niszę
 14. sb's opposte number na stanowisku

  I did a job swap for a year with my opposite number
  czyjś odpowiednik
 15. take up the post of
  przejmować stanowisko
 16. take up the cudgels for
  stanąć w czyjejś obronie
 17. hold that position for
  utrzymać posadę
 18. open to offers
  otwarty na oferty
 19. put sth together
  łączyć coś
 20. tempting offer
  kusząca oferta
 21. fast-track scheme
  szkolenia dla zdolnych pracowników
 22. move up to the ladder
  awansować (po drabinie)
 23. have a change of heart
  odmienić swoje serce
 24. get my priorities right
  ustawić priorytety
 25. take priority over
  mieć priorytet nad
 26. handed in resignation
  wręczyć rezygnację
 27. under a lot of /considerable pressure
  być pod dużą presją
Author
magdaona
ID
277628
Card Set
Collocations 12
Description
working life
Updated