DW slova 35_45m.txt

The flashcards below were created by user pvlschreiber on FreezingBlue Flashcards.

 1. R Bottich
  -káď
 2. Erbitten
  -vyprosit si
 3. Gemäß
  -přiměřený
 4. Stets
  -stále
 5. Instandhalten
  -udržovat
 6. E Einheimische
  -domorodec
 7. Anmerken
  -poznamenat
 8. Verzeihen
  -omluvit se
 9. Simpel
  -jednoduše
 10. Es ist verängstigt
  - to je zastrašování
 11. Feriengeld
  -prázdninové peníze
 12. ausgeben
  -utratit
 13. Gebührenfrei
  -osvobozený od poplatků
 14. Erwähnen
  -zmínit
 15. -káď
  R Bottich
 16. -vyprosit si
  Erbitten
 17. -přiměřený
  Gemäß
 18. -stále
  Stets
 19. -udržovat
  Instandhalten
 20. -domorodec
  E Einheimische
 21. -poznamenat
  Anmerken
 22. -omluvit se
  Verzeihen
 23. -jednoduše
  Simpel
 24. - to je zastrašování
  Es ist verängstigt
 25. -prázdninové peníze
  Feriengeld
 26. -utratit
  ausgeben
 27. -osvobozený od poplatků
  Gebührenfrei
 28. -zmínit
  Erwähnen
Author
ID
277289
Card Set
DW slova 35_45m.txt
Description
german
Updated
Show Answers