MFA munkavédelem

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1.) Mi a teendőd, mielőtt a gyakorlati munkádat megkezded?
  • Megismerkedem a munkahelyi környezettel, azaz:
  • a.) a konkrét feladattal,
  • b.) a feladat ellátásához szükséges anyagokkal-, eszközökkel,
  • c.) az eszközök-, anyagok használatának szabályaival, azok kockázataival,
  • d.) a baleset megelőzés módjával,
  • e.) az elsősegélynyújtás lehetőségével,
  • f.) a tűzvédelmi követelményekkel.
 2. 2.) Milyen feltételek mellett végezheted gyakorlati munkádat a laborban?
  Csak a vezető vagy az általa megbízott dolgozó felügyelete mellett szabad munkát végezni!
 3. 3.) Milyen gyakorlati munkát végezhetsz a laborban?
  Csak amelyre megbízást kaptam, és amelynek ismerem a munkabiztonsági és tűzvédelmi kockázatait és a baleset megelőzésének módját.
 4. 4.) Milyen munkafolyamatok idézhetnek elő munkabalesetet?
  • a.) kézi-, vagy gépi anyagmozgatás,
  • b.) gépek helytelen használata,
  • c.) hibás elektromos szerelvények-, vezetékek,
  • d.) nem megfelelő kéziszerszámok,
  • e.) párolgó tűzveszélyes-, vagy ártalmas folyadékok (vegyi anyagok, szerves oldószerek, ragasztók, hígítók, festékek, stb.),
  • f.) kontakt hőhatások.
 5. 5.) Milyen magatartást kell tanúsítani a munkahelyen?
  Munkavégzésre alkalmas egészségi állapotban megjelenni. Elvárható, hogy a munkavégzés során, sem magunknak, sem munkatársunknak balesetveszélyes körülményeket ne idézzünk elő. Az írott és íratlan szabályokat mindenkor be kell tartani.
 6. 6.) Mi a teendőd megbetegedés esetén?
  Betegen nem szabad dolgozni. A vezetőt értesíteni kell és orvoshoz kell menni.
 7. 7.) Mi a teendőd baleset esetén?
  A közvetlen vezető azonnali értesítése.
 8. 8.) Mi a teendőd tűz esetén?
  • a.) közvetlen vezető azonnali értesítése,
  • b.) a vezetőm által adott utasítást végrehajtom,
  • c.) a vezetőm távolléte esetén:
  • - a biztonsági őrséget értesítem a 15-00 telefonon, ha más nem jelezte a tüzet,
  • - riasztom a környezetemet, és segítséget hívok,
  • - áramtalanítok,
  • - használom a tűzoltó készüléket,
  • - részt veszek az anyagmentésben, szükség esetén az életmentésben, közben vigyázok saját testi épségemre.
 9. 9.) Milyen jogszabályok támasztanak követelményeket a munkahelyek biztonságos kialakítására és használatára?
  Törvények és a törvények alapján meghatározott munkahelyi utasítások.
 10. 10.) A gyalogos közlekedésnek milyen telephelyi szabályait ismered?
  A telephely belső útjai mellett nincs külön gyalogjárda kiépítve, ezért a gyalogosforgalom a menetirány szerinti baloldalon biztonságosabb. Az erdei gyalogutak mentén a kullancsmentes közlekedés biztosított, de más erdős-, bokros területeken bizonyos mértékű kullancsveszély fennáll.
Author
ID
277186
Card Set
MFA munkavédelem
Description
-
Updated
Show Answers