NEF3 Personality adjectives CJ-EN

 1. milující
  affectionate
 2. agresivní
  aggressive
 3. ambiciozní
  ambitious
 4. panovačný
  bossy
 5. okouzlující
  charming
 6. chytrý
  clever
 7. soutěživý, ambiciózní, konkurenční
  competitive
 8. nepoctivý
  dishonest
 9. neuspořádaný, rozvrácený
  disorganized
 10. extrovertní
  extrovert
 11. přátelský
  friendly
 12. štědrý
  generous
 13. pilný
  hard-working
 14. čestný
  honest
 15. nápaditý, vynalézavý
  imaginative
 16. netrpělivý
  impatient
 17. nezávislý
  independent
 18. nejistý, postrádající sebevědomí
  insecure
 19. necitlivý, lhostejný
  insensitive
 20. nezodpovědný
  irresponsible
 21. žárlivý
  jealous
 22. laskavý, milý
  kind
 23. lenivý
  lazy
 24. manipulující
  manipulative
 25. lakomý
  mean
 26. náladový
  moody
 27. organizovaný, výkonný
  organized
 28. trpělivý
  patient
 29. tichý
  quiet
 30. spolehlivý
  reliable
 31. zodpovědný
  responsible
 32. sebevědomý
  self-confident
 33. sobecký
  selfish
 34. rozumný
  sensible
 35. citlivý
  sensitive
 36. plachý
  shy
 37. společenský
  sociable
 38. rozmazlený
  spoilt
 39. hloupý
  stupid
 40. hovorný, upovídaný
  talkative
 41. pořádkumilovný
  tidy
 42. skromný, nectižádostivý
  unambitious
 43. nevlídný, nepřátelský
  unfriendly
 44. bez fantazie, nenápaditý, suchopárný
  unimaginative
 45. nevlídný, nepřívětivý
  unkind
 46. nespolehlivý
  unreliable
 47. nesobecký
  unselfish
 48. nespolečenský
  unsociable
 49. nepořádný
  untidy
Author
Ahijada
ID
274393
Card Set
NEF3 Personality adjectives CJ-EN
Description
NEF3 Personality adjectives CJ-EN
Updated