κιτρινο τετραδιο 2

The flashcards below were created by user iwanna on FreezingBlue Flashcards.

 1. es ist viel Zeit vergangen
  έχει περάσει πολύς καιρός
 2. wohlhabend
  ευκατάστατος
 3. ich habe die Schule abgeschlossen
  τελείωσα το σχολείο
 4. unterstützen
  υποστηρίζω
 5. einzig
  μοναδικός
 6. fortsetzen
  συνεχίζω
 7. aufwachsen
  μεγαλώνω
 8. Bemühung
  προσπάθεια κόπος
 9. den Lebens unterhalt verdienen
  κερδίζω τα προς το ζειν
 10. geniessen
  απολαμβάνω
 11. leiden
  υποφέρω
 12. leiden an
  πάσχω
 13. steiben
  πεθαίνω
 14. beerdigen
  κηδεύω
 15. werben um
  πλασαρω διαφημίζω
 16. sich bemühen um
  κοπίαζω
 17. die Muhe
  κόπος
 18. sich verlassen auf
  βασίζομαι σε
 19. sich gewöhnen an
  συνηθίζω σε
 20. die Gewohnheit
  συνηθεία
 21. sich ärgern über
  θυμώνω
 22. der Ärger
  θυμός
 23. sich beschäftigen mit
  απασχολούμαι
 24. sich verbunden fühlen mit
  αισθάνομαι συναισθηματικά δεμένος
 25. träumen von
  ονειρεύομαι
 26. der Traum
  όνειρο
 27. sich fürchten vor
  φοβάμαι
 28. die Furcht
  φοβος
 29. suchen nach
  ψαχνω
 30. die Suche
 31. fluchten vor
  αποδρώ
 32. sich sehnen nach
  νοσταλγώ
 33. die Sehnsucht
  λαχτάρα
 34. sich begnügen mit
  αρκούμαι
 35. schimpfen über
  φωνάζω
 36. schwärmen vor
  θαυμάζω
 37. die Warnung
  προειδοποίηση
 38. warnen vor
 39. sich beklagen über
 40. sich kümmern um
 41. sorgen für
 42. verzichten auf
Author
ID
273266
Card Set
κιτρινο τετραδιο 2
Description
deutsch
Updated
Show Answers