Angielski 82 EXTRA trans.txt

The flashcards below were created by user magdaona on FreezingBlue Flashcards.

 1. accomplish
  accomplishment
 2. acquire (nabywać, zyskać)
  acquistion
 3. allocate (przydzielić)
  allocation
 4. compile
  compilation
 5. confront
  confrontation
 6. contribute (wnosić wkład do czegoś)
  • contribution
  • contributor
 7. desert (opuszczać armię)
  desertion
 8. detain
  detention
 9. detect
  detection
 10. disort
  disortion
 11. divert
  divertion
 12. embark (wchodzić na pokład)
  embarkation
 13. impose
  imposition
 14. indulge (dogadzać sobie)
  indulgence
 15. photocopy
  photocopier
 16. proceed
  procedure
 17. propose
  • proposal
  • proposition
 18. pursue (dążyć do)
  pursuit
 19. reassure
  reassurance
 20. substitute
  • substitute
  • substitution
 21. subtract (odejmować)
  subtraction
 22. suppress (zakazywać)
  suppression
Author
ID
272945
Card Set
Angielski 82 EXTRA trans.txt
Description
verbs and nouns
Updated
Show Answers