Chapter16.txt

The flashcards below were created by user ch537837 on FreezingBlue Flashcards.

 1. 向导
  xiang4 dao3
 2. 路线
  lu4 xian4
 3. 选择
  xuan3 ze2
 4. 懒家伙
  lan3 jia1 huo5
 5. 左摇右摆
  zuo3 yao2 you4 bai3
 6. 惊险
  jing1 xian3
 7. 保护
  bao3 hu4
 8. 急匆匆
  ji2 cong1 cong1
 9. 打算
  da3 suan4
 10. 不仅
  bu4 jin3
 11. 湿地公园
  shi1 di4 gong1 yuan2
 12. 机会
  ji1 hui4
 13. 终于
  zhong1 yu2
 14. 路线
  lu4xian4
 15. 选择
  xuan3ze2
 16. 挂念
  gua4 nian4
 17. 小鳄鱼
  xiao3 e4 yu2
 18. ben1
 19. 浮桥
  fu2 qiao2
 20. 平衡
  ping2heng2
 21. 人仰马翻
  ren2 yang3 ma3 fan1
 22. 登陆
  deng1 lu4
 23. 小心翼翼
  xiao3 xin1 yi4yi4
 24. 观赏价值
  guan1 shang3 jia4 zhi2
 25. 活跃
  huo2 yue4
 26. 起劲
  qi3 jin4
 27. 浅滩
  qian3tan1
 28. 穿梭往来
  chuan1 suo1 wang3 lai2
 29. 展览区
  zhan3 lan3 ou1
Author
ID
272937
Card Set
Chapter16.txt
Description
1
Updated
Show Answers