Angielski 79 trans.txt

The flashcards below were created by user magdaona on FreezingBlue Flashcards.

 1. najwidocznej
  apparently
 2. ewidentnie
  evidently
 3. przypuszczalnie
  presumably
 4. ostatecznie
  ultimately
 5. szczerze mówiąc
  • to be honest
  • frankly speaking
 6. oczywiście
  • obviously
  • clearly
 7. naturalnie
  • naturally
  • of course
 8. zasadniczo
  • basically
  • essentially
 9. praktycznie
  • practically
  • virtually
 10. dziwne (wystarczająco)
  • strangely (enough)
  • oddly (enough)
 11. komercyjnie
  • commercially
  • financially
 12. komercja
  commercial
 13. tradycyjny
  traditional
 14. tradycyjnie
  traditionally
 15. logika
  logic
 16. logiczny
  logical
 17. logicznie
  logically
 18. towarzyski
  social
 19. towarzyskie
  socially
 20. realistyczny
  realistic
 21. realistycznie
  realistically
 22. oficialny
  official
 23. oficialnie
  officially
 24. nioficialnie
  unofficially
 25. bezpośrednio
  directly
 26. niebezpośrednio
  indirectly
 27. technika
  technique
 28. techniczny
  technical
 29. technicznie
  technically
 30. fizycznie
  phisically
 31. psychicznie
  mentally
 32. teoretycznie
  theoretically
 33. tak długo jak coś jest rozważane
  as far as sth is concerned
 34. technicznie mówiąc
  technically speaking
 35. w kilku słowach, przez krótki czas
  briefly
 36. zawsze
  forever
 37. nic nie trwa wiecznie
  nothing lasts forever
 38. wyłącznie, jedynie
  • purely
  • simply
 39. wyłącznie, ściśle, surowo
  strictly
 40. tylko, absolutnie
  simply
 41. jednakowo, tak samo
  equally
 42. precyzyjnie
  precisely
 43. prawdziwie
  truly
 44. niezmiennie
  invariably
 45. przede wszystkim, zasadniczo
  • predominantly
  • primarily
  • chiefly
 46. nieco, do pewnego stopnia
  somewhat
 47. relatywnie
  relatively
Author
ID
272837
Card Set
Angielski 79 trans.txt
Description
different types of adverb
Updated
Show Answers