Angielski 78 trans.txt

The flashcards below were created by user magdaona on FreezingBlue Flashcards.

 1. dystyngowany
  distinguished
 2. prześwietny
  illustrious
 3. wyjątkowy, wybitny
  • exceptional
  • outstanding
 4. wprawiony w zakłopotanie, zmieszany
  • perplexed
  • puzzled
  • baffled
 5. dziwny
  • bizzare
  • weird
 6. nieprzekonujący
  • implausible
  • unconvincing
 7. przekonujący
  • plausible
  • convincing
 8. wyobrażalny
  conceivable
 9. niewyobrażalny
  inconceivable
 10. nikczemny
  • wicked
  • evil
 11. przygnębiony
  • dejected
  • despondent
 12. wybitny, będący znakomitością
  eminent
 13. cieszący się złą sławą
  notorious, infamous
 14. uwaga końcowa
  concluding remark
 15. ostateczny, rozstrzygający
  conclusive
 16. smaczny, elegancki
  taseful
 17. smakowity
  tasty
 18. bez smaku
  tasteless
 19. nagi
  naked
 20. nagość
  nude
 21. bosy
  bare
 22. wykończony, znoszony
  • exhausted
  • worn out
 23. wykańczające
  exhaustive
 24. obszerny, pełny
  comprehensive
 25. zrozumiały
  • comprehensible
  • inteligible
 26. niezrozumiały
  • incomprehensible
  • uninteligible
 27. bezcenny
  invaluable
 28. bezwartościowe
  • worthless
  • valueless
 29. dziecięcy
  childlike
 30. dziecinny
  childish
 31. niesumienny
  negligent
 32. nieistotny
  negligible
Author
ID
272832
Card Set
Angielski 78 trans.txt
Description
a range of adjectives
Updated
Show Answers