English 01

The flashcards below were created by user rady on FreezingBlue Flashcards.

 1. convince
  убеждавам
 2. enough
  достатъчно
 3. lately
  наскоро
 4. anyway
  във всеки случай
 5. give something a lift
  да закарам някого с кола
 6. military
  военен
 7. overrate
  надценявам
 8. hurry
  бързам
 9. persentage
  процент
 10. disabled
  неспособен
 11. similar
  подобен
 12. glove
  ръкавица
 13. successful
  успешен
 14. unidentified
  неопределен
 15. violent
  много силен
 16. high-pitched
  писклив звук
 17. representative
  представящ
 18. flipper
  плавник
 19. sail
  пътуване по море
 20. carry
  нося със себе си
 21. remarkable
  забележителен
 22. mind your own business
  гледай си работата
 23. mature
  зрял
 24. wedding
  сватба
 25. couple
  двойка
 26. best man
  шафер
 27. bridesmaid
  шаферка
 28. groom
  младоженец
 29. bride
  булка
 30. us
  на нас
 31. cause
  причина
 32. lifeguard
  лична охрана
 33. superstition
  суеверие
 34. bring up
  отглеждам
 35. surface
  земна повърхност
 36. terrific
  ужасен
 37. break
  • почивка
  • междучасие
 38. a lon no
  продължение на
 39. recently
  наскоро
 40. found
  основаван
 41. recovery
  въстановявам
 42. universe
  вселена
 43. oppurtunity
  • удобен момент
  • случай
 44. phusical
  материален
 45. wave
  ръкомахам
 46. mind
  • разум
  • интелект
 47. progress
  напредване
 48. puck
  шайба
Author
ID
272698
Card Set
English 01
Description
English words 01
Updated
Show Answers