monthes

 1. Tammikuu
  Январь
 2. Helmikuu
  Февраль
 3. Maaliskuu
  Март
 4. Huhtikuu
  Апрель
 5. Toukokuu
  Май
 6. Kesäkuu
  Июнь
 7. Heinäkuu
  Июль
 8. Elokuu
  Август
 9. Syyskuu
  Сентябрь
 10. Lokakuu
  Октябрь
 11. Marraskuu
  Ноябрь
 12. Joulukuu
  Декабрь
Author
ad
ID
2719
Card Set
monthes
Description
monthes
Updated