English:Greek Duff Chpt 11.txt

 1. I sin / I do wrong
  ἁμαρτανω
 2. I die
  ἀποθνῃσκω
 3. I happen / become
  γινομαι
 4. I arrive / stand by
  παραγινομαι
 5. I eat
  ἐσθιω
 6. I leave behind
  καταλειτω
 7. I learn
  μανθανω
 8. I see
  ὁραω
 9. I suffer
  πασχω
 10. I drink
  πιντω
 11. I fall
  πιπτω
 12. I bear / carry
  φερω
 13. I offer / bring to
  προσφερω
 14. I report / announce
  ἀπαγγελλω
 15. I order
  παραγγελλω + dat.
 16. I lift up / take way
  αἰρω
 17. I kill
  ἀποκτεινω
 18. I send out
  ἀποστελλω
 19. I raise up / wake
  ἐγειρω
 20. I judge / decide
  κρινω
 21. I remain
  μενω
 22. I owe
  ὀφειλω
 23. I sow
  σπειρω
 24. I rejoice
  χαιρω
 25. I go up
  ἀναβαινω
 26. I go down
  καταβαινω
 27. I know
  γινωσκω
 28. I read
  ἀναγινωσκω
 29. I recognise
  ἐπιγινωσκω
 30. Behold? / Look!
  ἰδου
Author
grimat
ID
27088
Card Set
English:Greek Duff Chpt 11.txt
Description
English/Greek Duff NT Greek Chpt 11
Updated